Våra priser

Senast ändrad: 31 januari 2024

Reproduktionscentrum hund och katt kan till exempel hjälpa till med optimering av parningsdag, löpningsrubbningar, fertilitetsutredningar, prostataproblem, frysning av sperma och artificiell insemination (AI).

Insemination och bestämning av parningsdag eller AI-dag

Bestämning av rätt parningsdag inkl. progesteronprov och vaginalcytologi:
1486 kr (utförs ej under jourtid då labbet är stängt)

Upprepade progesteronprover i samma löpning: 940 kr (utförs ej under jourtid)

Artificiell insemination:

  • Vardagar 6000 kr
  • Helg 9000 kr 
  • Storhelg 12 000 kr

Ominsemination:

  • Vardagar 4800 kr
  • Helg 7200 kr
  • Storhelg 9600 kr

Fertilitetsutredning hanhund

Spermaprov inklusive enklare räkning och mikroskopisk undersökning: 2500 kr (utförs normalt inte utanför ordinarie arbetstid)

Extra arbete spermaprov: från 776 kr (beroende på tidsåtgång)

Laboratorieundersökning av spermaprovet: 1484 kr (noggrann räkning av antalet spermier och andelen av olika defekter samt ett skriftligt svar och bedömning)

Fertilitetsutredning tik eller honkatt

Priset varierar beroende på vilka undersökningar som bedöms lämpliga i varje enskilt fall.

Spermafrysning

Frysning av sperma inkl. samling och kvalitetsbedömning: 6000 kr (utförs normalt inte utanför ordinarie arbetstid)

Ett 2:a ejakulat samma dag: 3500 kr (utförs i mån av tid)

Lagringsavgift - fryst sperma per hund och år: 1900 kr (betalas kalenderårsvis i förskott vid nytecknande från frysdatumet)

Lagringsavgift för flera hundar med samma ägare:

  • Hund 3-9: 20% rabatt
  • Hund >10: 40% rabatt

Administration av ägarbyte för sperma i banken: 500 kr

Frysning av sperma som skickas kyld till oss från annan veterinär: 5600 kr
(priset förutsätter att alla intyg är i ordning och att sperman är spädd i korrekt spädningsvätska och koncentration från början) 

Import av hundsperma

Mottagning av fryst sperma: från 1 000 kr (beroende på extra arbete p.g.a.  till exempel saknade intyg)


Kontaktinformation

Reproduktionscentrum hund och katt

Boka tid: 018-672680.

För frågor och rådgivning, samt frysning och lagring av sperma: 018-672159, telefontid måndag och fredag 8.00-9.00, eller fertilitetskliniken@slu.se