Information till AI-veterinärer

Senast ändrad: 07 december 2022

Kyld hundsperma för frysning hos Reproduktionscentrum hund och katt

Om du vill skicka kyld hundsperma för frysning i Reproduktionscentrums spermabank kontaktar du veterinär Eva Axnér på telefon 018-67 21 59 eller mejl Eva.Axner@slu.se för mer information.

Trisbuffert för kyld hundsperma

Spädningsvätska för transport av hundsperma, s.k. trisbuffert, kan beställas från KV-laboratoriet på institutionen för kliniska vetenskaper, SLU (mer information om KV-laboratoriet). Endast veterinärer eller veterinärkliniker kan beställa spädningsvätskan. Detaljerade instruktioner om hantering av och recept på spädningsvätska bifogas vid beställning.

Beställning av trisbuffert för kyld hundsperma kan göras via KV-laboratoriet på telefon 018-67 21 75.

Trisbufferten är baserad på ett grundrecept som funnits sedan tidigt 1960-tal och som genom åren i ett flertal vetenskapliga försök visats vara bland det absolut bästa för att bevara kyld hundsperma. Till varje rör som innehåller 8 ml Tris-buffert tillsätts 2 ml äggula så att den färdiga blandningen innehåller 20 % äggula. Efter tillsatts av äggulan bör spädningsvätskan troligen inte frysförvaras längre än 3 månader. 

Referenser

Andersen K. Insemination with frozen dog semen based on a new insemination technique. Zuchthygiene 1975; 10:1-4

Davis IS. Bratton RW, Foote RH. Livability of bovine spermatozoa at 5C in Tris-buffered and citrate-buffered yolk-glycerol extenders. J Dairy Sci 1963; 46:57-60.

Foote RH. The effects of electrolytes, sugars, glycerol, and catalase on survival of dog sperm stored in buffered yolk mediums. Am J Vet Res 1964; 25:32

Rota A, Ström B, Linde-Forsberg C. Effects of seminal plasma and three extenders on canine semen stored at 4°C. Theriogenology 1995; 44:885-900

Ponglowhapan S, Essén-Gustavsson B, Linde Forsberg C. Influence of glucose and fructose in the extender during long-term storage of chilled canine semen. Theriogenology 2004;62:1498-1517.

Shahiduzzaman AK, Linde-Forsberg C. Induced immotility during long-term storage at +5 degrees C does not prolong survival of dog spermatozoa. Theriogenology 2007;68:920-933. 


Kontaktinformation

Reproduktionscentrum hund och katt

Boka tid: 018-672680.

För frågor och rådgivning, samt frysning och lagring av sperma: 018-672159, telefontid måndag och fredag 8.00-9.00, eller fertilitetskliniken@slu.se