Hudutredning häst

Senast ändrad: 04 november 2020

Hur hålls hästen?

Om hästen hålls uppstallad besvara följande två frågor. 

 

Har hästen:
Om hästen har klåda, vad kom först?
Var märks problemen?
Är besvären konstanta eller sporadiska?
Hur har besvären förändrats sedan de först upptäcktes?

Har hästen behandlats med
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation