Remiss av bildavläsning

Senast ändrad: 07 december 2022

Det är viktigt med fullständigt ifylld remiss, vilket förkortar handläggningstiden och optimerar svar .

Kön:
Kastrerad:

Information om djurägaren

Information om bilderna

Bildteknik:

Det är viktigt med fullständigt ifylld remiss, vilket förkortar handläggningstiden och optimerar svar. 

-Skicka även bilderna som skall vara i DICOM-format. Använd med fördel WeTransfer eller liknande tjänst för att skicka bilderna som annars lätt inte kan skickas på vanlig mail p.g.a. dess stora volym. Dessa skickar du till bilddiagnostik@slu.se. 


Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.20.

Tel: 018-67 21 97, telefontid 9.30 - 12.15.
E-post: bilddiagnostik@slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala