Remiss av patient

Senast ändrad: 07 december 2022

Till oss kan du remittera din patient för hjälp med röntgen, ultraljud, scintigrafi, MRT, och DT.  Vi skickar kallelse till djurägaren med första lediga tid för samtliga undersökningar utom röntgen och ultraljud.

OBS att vi har som rutin att alltid sedera smådjurspatienterna till ultraljud såvida sedering inte är tydligt kontraindicerat. Beaktan av detta förkortar handläggningstiden och optimerar undersökningen.

När remissen nått oss så kontaktar vi patienten för tidsbokning. Det är viktigt att remissen är fullständigt ifylld. 

Kön:
Kastrerad:

Information om djurägaren

Information om djurets symptom

Önskad undersökning

Önskad undersökning:

Obligatorisk fråga om du remitterar till scintigrafi, övriga lämnar frågan tom.

Om det bedöms befogat, önskar du uppföljande bilddiagnostik på scintigrafipatienten?
Sedativum:
Önskas provtagning vid eventuella fynd i samband med bukultraljud smådjur? Analysen skickas till klinisk kemiska laboratoriet på UDS. Svar samt faktura skickas till remitterande klinik.

Det är viktigt med fullständigt ifylld remiss, inkl sederingsdos.

OBS att vi har som rutin att alltid sedera ultraljudspatienterna såvida sedering inte är tydligt kontraindicerat.

Beaktan av detta förkortar handläggningstiden och optimerar undersökningen.

Behöver du skicka in journalkopior eller andra filer så måste dessa e-postas separat till bilddiagnostik@slu.se. 

Om det är stora filer eller röntgenbilder som skall vara i DICOM-format rekommenderas WeTransfer eller liknande tjänst. Även dessa skickas till bilddiagnostik@slu.se.  

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.20.

Tel: 018-67 21 97, telefontid 9.30 - 12.15.
E-post: bilddiagnostik@slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala