Resa med djur – officiella intyg

Senast ändrad: 19 januari 2024
Häst i transport

När du ska ut och resa med djur kan det krävas ett officiellt intyg för att åka mellan länder. Här hittar du information om hur du skaffar intyg och hur du skickar in underlagsinformation (länk till formulär finns längst ner på sidan).

För resa inom EU är det EUs nya djurhälsoförordning (Animal Health Law, AHL) som är grunden för vad som ska uppfyllas. Syftet är att säkerställa god djurhälsa, förhindra sjukdomsutbrott samt smittspårning om smitta uppstår.

AHL är en ramlagstiftning, och det kan finnas skillnader i krav mellan länderna. För export utanför EU är det mottagande land som bestämmer vad som krävs för att komma in i aktuellt land med djur.

Det är du som djurägare som är skyldig att ta reda på vad mottagande land kräver för att komma in med djur. Ett tips är att ta kontakt med ambassaden i mottagande land för att få aktuell information. Jordbruksverket kan hjälpa till med information om vad som krävs för att komma in i Sverige igen.

Djuret ska vara kliniskt frisk och i gott skick för att resa. Vidare ska det inte finnas tecken på smittsam sjukdom i den besättning som hästen åker ifrån, varken vid hälsokontrollen eller runt tiden för avresa (vanligtvis senaste tio dagarna).

Boka tid för officiellt intyg

Om det är första gången du ska ut och resa med djur – boka och starta upp förberedelser gärna 2-3 veckor innan planerad avresa.

Om du planerar att resa med ditt djur, eller ska skicka en produkt med djurinnehåll, är det viktigt att i god tid även planera för att intygen ska kunna bli färdiga i tid. Den officiella veterinären kan inte färdigställa intyget utan att t.ex. alla parter i sändningen är registrerade hos Jordbruksverket/motsvarande myndighet samt i TRACES. Avsändaren eller djurägare ska också ta reda på vilka krav som ska uppfyllas för att genomföra resan, komma in i planerat mottagande land samt att rätt uppgifter finns för intyget.

  1. Ring först och boka tid, gärna 2-3 veckor innan planerad avresa. Tidpunkten för besöket är vanligtvis inom 48 timmar innan påbörjad resa, då identitetskontroll samt hälsokontroll och kontroll av eventuella övriga krav utförs. Därefter kan intyget utfärdas om allt är i sin ordning.
  2. Efter bokningen fyller du i formuläret - underlag för att skapa TRACES intyg, vilket ska vara kliniken tillhanda senast 48 timmar innan den inbokade tiden. Länk finns längst ner på denna sida. 
  3. Intyget utfärdas slutligen på kliniken. Efter att intyget är färdigt behöver du därför komma in till kliniken för att hämta upp originalet, för att det ska följa med djuret under transporten.

TRACES – EU-system för intyg

Traces är ett EU system för intyg och registrering av förflyttning av djur. Systemet kräver att aktörerna, t.ex. den som skickar, transporterar och tar emot är registrerade i systemet. Registrering sker hos Jordbruksverket (JV) eller motsvarande myndighet. Det är viktigt att registrering utförs både i JV register samt i TRACES. 

Kostnad för officiella intyg

Debitering för officiella intyg sker utifrån Jordbruksverkets förordning om taxa och priser för officiella uppdrag. Det är ett fastställt pris på reseavgift som för 2021 är 1500 kr, samt debitering av timtid för det arbete som krävs för att förbereda, genomföra samt om möjligt utfärda intyget. Till det tillkommer administrativ kostnad för intyget, eventuella kostnader för förbrukningsmaterial samt eventuellt jourpåslag på reseavgiften och timkostnaden om arbete utförs utanför kontorsarbetstider.


Kontaktinformation

Ambulatoriska kliniken

Du når oss på telefon 018-67 29 90.

Aktuella tider för akutbesök och tidsbokning finns på www.universitetsdjursjukhuset.se.