SLU-nyhet

Hela SLU nu miljöcertifierat

Publicerad: 26 september 2016

Under många år har SLU bedrivit ett aktivt miljöarbete som nu har resulterat i att alla delar av SLU – alla verksamhetsorter, alla institutioner, administrationen med mera – nu är certifierade mot ISO 14001.

– Ett aktivt och systematiskt miljöarbete är mycket viktigt för alla, inte minst vårt universitet, säger SLU:s rektor Peter Högberg. Vi bidrar i högsta grad till en hållbar utveckling genom vår omfattande miljöforskning och genom våra studenter som tar med sig viktiga kunskaper härifrån ut i samhället. Vi kan genom dem göra en enorm skillnad.

– Den första institutionen blev certifierad för nästan tolv år sedan och det sista certifikatet har precis anlänt, berättar SLU:s miljöchef Johanna Sennmark. Det har varit en lång resa och det har lett till att vi har ett systematiskt arbete kring hur vi blir bättre på att agera i miljöfrågor. Inte minst våra miljömål har drivit förändring och utveckling och gett konkreta resultat.

SLU ska fira händelsen med en ceremoni på fyra orter: Alnarp Skara, Ultuna och Umeå.

För mer information:

Johanna.Sennmark@slu.se, tel 018-67 15 85


Kontaktinformation