Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1764 sidor som är taggade med Alnarp:

Sustainable forestry in southern Sweden

This master’s course focuses on forest management and forest ecology in managed stands. During the nine weeks of the course we will investigate and discuss how sustainable development are/can be

Sustainable forestry in southern Sweden

This master’s course focuses on forest management and forest ecology in managed stands. During the nine weeks of the course we will investigate and discuss how sustainable development are/can be

Alnarpskonferensen 2020

Alnarpskonferensen 2020

Alnarpskonferensen 2020 camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Jordbruksmarken – vad gör vi med den? FN:s senaste klimatrapport Climate change and land, IPCC-rapporten, satte ökat fokus på

Disp Xiu-Juan

Disp Xiu-Juan

Urban sustainable stormwater management described from a governance perspective – challenges and interdependencies anette.neldestam@slu.se Xiu-Juan Qiao försvarar sin avhandling "Urban sustainable

Alnarpskonferensen 2020

Alnarpskonferensen 2020

Alnarpskonferensen 2020 camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Jordbruksmarken – vad gör vi med den? FN:s senaste klimatrapport Climate change and land, IPCC-rapporten, satte ökat fokus på

Ny sidaHårt betestryck ger blandskog

Inventeringen av älgbete visar tillståndet i ungskogarna i ett nytt ljus. Det blir tydligt att många föryngringar inte lever upp till förväntningarna. Det som var tänkt att bli tallskog håller ofta

Ny sidaHårt betestryck ger blandskog

Inventeringen av älgbete visar tillståndet i ungskogarna i ett nytt ljus. Det blir tydligt att många föryngringar inte lever upp till förväntningarna. Det som var tänkt att bli tallskog håller ofta

Ny sidaHårt betestryck ger blandskog

Inventeringen av älgbete visar tillståndet i ungskogarna i ett nytt ljus. Det blir tydligt att många föryngringar inte lever upp till förväntningarna. Det som var tänkt att bli tallskog håller ofta

LTV Faculty Day 2019 students

LTV Faculty Day 2019 students

LTV Fakultesdag/LTV Faculty Day anette.neldestam@slu.se Alla studenter vid LTV-fakulteten och Alnarp hälsas varmt välkomna till fakultetsdagen 2019. / All students at the faculty and Alnarp are

LTV:s fakultetsdag 2019

LTV:s fakultetsdag 2019

LTV:s fakultetsdag / LTV Faculty day anette.neldestam@slu.se Alla medarbetare vid LTV-fakulteten och Alnarp hälsas varmt välkomna till fakultetsdagen 2019. / All coworkers at the faculty and Alnarp

Miljöworkshop Alnarp

På initiativ av studentkårerna i Alnarp hölls nyligen en workshop kring vilka miljöfrågor som studenterna upplever viktigast. Idéerna hade tidigare fångats upp via förslagslådor och sedan arbetades

Enheten för samverkan och utveckling

Enheten för samverkan och utveckling

Vi har i uppdrag att initiera, koordinera och medfinansiera forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med interna och externa parter. Vi utvecklar och genomför fortbildningar, skapar

Loading…