Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1989 sidor som är taggade med Alnarp:
Disputation Adrian Villalobos

Disputation Adrian Villalobos

Forest restoration using direct seeding of oak: Odor cues from predators as a seed protection strategy against foraging rodents charlotta.bergstrom@slu.se Adrian Villalobos försvarar sin avhandling

Disputation Adrian Villalobos

Disputation Adrian Villalobos

Forest restoration using direct seeding of oak: Odor cues from predators as a seed protection strategy against foraging rodents charlotta.bergstrom@slu.se Adrian Villalobos försvarar sin avhandling

Kristina Byström licentiatseminarium

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett

Introducera sötpotatis

Med 80 nya innovationsprojekt ökar chansen för hållbar lönsamhet. EU:s innovationssatsning EIP-Agri ger nu resultat i Sverige. Det är stort intresse för nya grödor i Sverige. Projektet syftar till

Kristina Byström licentiatseminarium

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett

Kristina Byström

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett

Introducera sötpotatis

Med 80 nya innovationsprojekt ökar chansen för hållbar lönsamhet. EU:s innovationssatsning EIP-Agri ger nu resultat i Sverige. Det är stort intresse för nya grödor i Sverige. Projektet syftar till

Euroforester - Masters programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

MSc thesis

Department of Southern Swedish Forest Research Centre offers the interested and eligible students to write their master thesis (30 ECTS or 60 ECTS) or bachelor’s thesis (15 ECTS). We can offer you

Sustainable forestry in southern Sweden

This master’s course focuses on forest management and forest ecology in managed stands. During this nine-week course, we investigate how sustainable development is, or can be, implemented in today’s

Postponed PhD course on forest resilience

Denna kurs är uppskjuten till våren 2021! Kursen "Förbättra skogens motståndskraft för en osäker framtid" är uppskjuten till våren 2021. Läs mer här

Postponed PhD course on forest resilience

Denna kurs är uppskjuten till våren 2021! Kursen "Förbättra skogens motståndskraft för en osäker framtid" är uppskjuten till våren 2021. Läs mer här

Loading…