Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

Umeå

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus, nära Umeå universitet. Här finns huvuddelen av skogsvetenskapliga fakulteten samt institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Här utbildas bland annat jägmästare.


Det finns 1248 sidor som är taggade med Umeå:

Hållbart nyttjande av naturresurser

Sommaren 2020 startar kursen måndagen den 29 juni i Prag – och fältresan avslutas i Sverige den 25 juli. Resan kommer att gå via Tatra-bergen och Białowieża (den sista tempererade urskogen i Europa)

Nor Umeå 2019

Nor Umeå 2019

Utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” delades den 6 december ut vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå Mottagarna kunde välja mellan en guldmedalj, konstföremål eller en

Värt att veta-Svetlana Saarela

Värt att veta-Svetlana Saarela

Värt att veta - Global biomass mapping through NASA’s GEDI mission Föredragshållare är Svetlana Saarela, biträdande universitetslektor vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU. Svetlana

Genuskompetens

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta

Forskningskommunikation diskuteras i nytt poddavsnitt

Hur kan vi kommunicera forskning till allmänheten? Och varför tycker vi att det är så viktigt? Detta diskuteras i senaste avsnittet av podden Wild Research Bites. I senaste avsnittet har Emelie

Forskningskommunikation diskuteras i nytt poddavsnitt

Hur kan vi kommunicera forskning till allmänheten? Och varför tycker vi att det är så viktigt? Detta diskuteras i senaste avsnittet av podden Wild Research Bites. I senaste avsnittet har Emelie

Forskningskommunikation diskuteras i nytt poddavsnitt

Hur kan vi kommunicera forskning till allmänheten? Och varför tycker vi att det är så viktigt? Detta diskuteras i senaste avsnittet av podden Wild Research Bites. I senaste avsnittet har Emelie

Vilda grannar

Vilda grannar

Har du någonsin undrat vilka vilda djur som bor i din omgivning? Ta reda på det tillsammans med oss på Sveriges lantbruksuniversitet. Med hjälp av frivilliga krafter kommer vi att studera hur

Nyhetsbrev 3

Nu har vi fått tillbaka de flesta kamerorna som suttit uppe under oktober-november. Vi har sett en hel del spännande djur som du kan läsa om här nedan. Kamerorna är uppsatta på nya platser. För dig

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela

Mer om SITES

Generellt så har Röbäcksdalens infrastrukturer utmärkta förutsättningar för undervisning och tillämpade studier av odling av grödor, husdjursforskning, markforskning, klimatstudier, forskning kring

Disputation Robert Spitzer

Disputation Robert Spitzer

Trophic resource use and partitioning in multispecies ungulate communities susanna.bergstrom@slu.se Robert Spitzer, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, disputation, avhandling Robert Spitzer

Loading…