Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1325 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:
Värt att veta-Svetlana Saarela

Värt att veta-Svetlana Saarela

Värt att veta - Global biomass mapping through NASA’s GEDI mission Svetlana Saarela, institutionen för skoglig resurshushållning. Föredraget hålls på engelska, se mer information på sidans engelska

Värt att veta-Sandra Jämtgård

Värt att veta-Sandra Jämtgård

Värt att veta - Leftovers or a buffet – What nitrogen is plant available in forest soil? Sandra Jämtgård, institutionen för skogens ekologi och skötsel. Foto: Frans Nilsson Föredraget hålls på

Värt att veta-medborgarforskning

Värt att veta-medborgarforskning

Värt att veta - Medborgarforskning Vad är medborgarforskning och hur använder vi insamlad data? Diskussion och exempel med René van Der Wal och Tim Hofmeesteer. Föredragen hålls på engelska, se mer

Värt att veta-Francisco Aguilar

Värt att veta-Francisco Aguilar

Värt att veta - M&M: Can money and management reduce tropical forest degradation? Francisco X Aguilar Cabezas, institutionen för skogsekonomi. Foto: Mona Bonta Bergman, SLU Föredraget hålls på

Värt att veta-Shaojun Xiong

Värt att veta-Shaojun Xiong

Värt att veta- Läckra svampar förenklar produktion av bioetanol Foto: Anna Strom Föredraget hålls på engelska, se mer information på sidans engelska motsvarighet (klicka på English längst upp på

Versionshistorik API

Versionshistorik API

Releaseversion 19 september 2019 Artportalen version 2.13.4. Förbättringar/Improvements Sites_GetSitesBySearch New default string matching pattern ”BeginsWith”. Available string matching operators: “

Miljöanalys

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att

ArtDatabanken debattartikel

ArtDatabanken debattartikel

I en offentlig utredning framhölls nyligen vikten av stöd från ideella föreningar och enskilda personer då de genom sina observationer tidigt kan slå larm om förändringar i miljön. Att Mark- och

ArtDatabanken debattartikel

ArtDatabanken debattartikel

I en offentlig utredning framhölls nyligen vikten av stöd från ideella föreningar och enskilda personer då de genom sina observationer tidigt kan slå larm om förändringar i miljön. Att Mark- och

ArtDatabanken debattartikel

ArtDatabanken debattartikel

I en offentlig utredning framhölls nyligen vikten av stöd från ideella föreningar och enskilda personer då de genom sina observationer tidigt kan slå larm om förändringar i miljön. Att Mark- och

Laserdata

Demo data från Lantmäteriet för två försöksområden (Krycklan och Remningstorp). Denna data set innehåller det du behöver för modellera med ALS data och fältdata från Riksskogstaxeringen. Datat består

Marklaser

Marklaser i form av en Trimble TX8 finns tillgänglig via Ljungbergslabbet. Även marklaserdata finns att ladda ner. Information om marklaserskannern, Trimble TX8 Data från skanninga (via

Loading…