Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1396 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015

Här hittar du en sammanfattning av rödlistningsbedömningen. Till exempel jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer. Enskilda

Om SLU Artdatabankens webbapplikationer

Om SLU Artdatabankens webbapplikationer

Om SLU Artdatabankens webbapplikationer Denna text avser de webbapplikationer som förvaltas av SLU Artdatabanken, d.v.s. artfakta.se, artnyckeln.se, dyntaxa.se, artportalen.se, analysisportal.se och

Rödlista 2015

Rödlistebedömningar i fickformat. Här kan du ladda ner Rödlista 2015 som pdf. Den tryckta upplagan är slut. Du kan även ladda ner artiklar publicerade i Svensk Botanisk Tidskrift 109:3–4 (2015): Nytt

API-villkor

API-villkor

Det är viktigt att den som använder SLU Artdatabankens API:er har läst villkoren och förstår vad de innebär. Det är bra om man redan i planeringsfasen av sin applikation sätter sig in i villkoren då

Miljötrender nyhetsbrev

Intresserad av frågor om miljö, natur och hållbarhet? Få koll på ny kunskap genom att prenumerera på Miljötrender nyhetsbrev. Läs utgivna nummer nedan. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och skickas ut

Miljöanalys

En viktig del av fjärranalysverksamheten är att kontinuerligt utveckla metoder för att ta fram nationella rasterdatabaser med uppskattade variabler. En viktig del av fjärranalysverksamheten är att

Mer om Skoglig fjärranalys

Vi arbetar med utveckling av fjärranalysmetoder för skogsbruk och miljöanalys. Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning och utveckling av fjärranalys av skog och annan terrester vegetation.

Beställ Rödlista 2020

Här kan du beställa eller ladda ner "Rödlistade arter i Sverige 2020". Rapporten "Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020" skickas med automatiskt när

Beställ Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020

Här kan du beställa eller ladda ner rapporten "Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020". Här hittar du en sammanfattning av rödlistningsbedömningen.

Biologiskt kontrollprogram vid Värö Bruk

Här kan du läsa om SLU Aqua, Kustlaboratoriets biologiska kontroll av effekter av Värö bruks utsläpp i vatten, som utförs vid Värö bruk sedan 1983. Kontrollprogrammet har fastställts av Länsstyrelsen

Biologiskt kontrollprogram vid Ringhals

Här kan du läsa om SLU Aqua, Kustlaboratoriets biologiska kontroll av effekter av varmvattenutsläppet som utförs vid kärnkraftverket i Ringhals. Tyngdpunkten ligger på studier av fiskbestånden, men

Horisont 2020

Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014–2020) Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation för åren 2014–2020 och har en budget på cirka 77

Loading…