Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 1135 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

Snart dags för världens största skogskongress

Under perioden 29 september till 5 oktober hålls IUFRO:s världskongress – världens största skogskongress för forskare och beslutsfattare. Den hålls vart femte år och i år hålls den i Curitiba i

Snart dags för världens största skogskongress

Under perioden 29 september till 5 oktober hålls IUFRO:s världskongress – världens största skogskongress för forskare och beslutsfattare. Den hålls vart femte år och i år hålls den i Curitiba i

Centrum för biologisk mångfald (CBM) permanentas vid SLU

Centrum för biologisk mångfald (CBM) permanentas vid SLU

Från och med 1 januari 2020 kommer Centrum för biologisk mångfald, CBM, att tillhöra Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Detta innebär att CBM kommer att ingå i

Lokalproducerad flis som täckmaterial

Ris, buskar och träd som tagits ned på Ultunaområdet, men även på Akademiska Hus övriga fastigheter i Uppsala testas som täckmaterial i rabatter. ‒ Tidigare har vi låtit flisa materialet när vår

Lokalproducerad flis som täckmaterial

Ris, buskar och träd som tagits ned på Ultunaområdet, men även på Akademiska Hus övriga fastigheter i Uppsala testas som täckmaterial i rabatter. ‒ Tidigare har vi låtit flisa materialet när vår

Notiser från LTV:s fakultetsnämnds möte 11 september

Från och med det första fakultetsnämndsmötet för höstterminen 2019 kommer vi att presentera vad som tas upp under möten i notisform som ett led i att synliggöra det arbete som görs i nämnden. Fr o m

Efter granbarkborren...

Temat för höstens FRAS-exkursion var ”Granbarkborreskador och alternativ till gran”. En av väldigt många drabbade fastigheter är Remningstorp i Västergötland där de skogliga fältförsöken inleddes i

Efter granbarkborren...

Temat för höstens FRAS-exkursion var ”Granbarkborreskador och alternativ till gran”. En av väldigt många drabbade fastigheter är Remningstorp i Västergötland där de skogliga fältförsöken inleddes i

Efter granbarkborren...

Temat för höstens FRAS-exkursion var ”Granbarkborreskador och alternativ till gran”. En av väldigt många drabbade fastigheter är Remningstorp i Västergötland där de skogliga fältförsöken inleddes i

”Öppet fartyg” på R/V Svea i Göteborg

R/V Svea, Sveriges nya oceangående undersöknings- och forskningsfartyg besöker Göteborg måndag den 9 september. Där kan allmänheten se sig omkring på fartyget, möta forskare, miljöanalytiker och

Nya studenter intog SLU

Under måndagen intog drygt 2000 förväntansfulla nya studenter SLU:s olika campusområden för att inleda ett nytt kapitel i sina liv- att påbörja en utbildning för att få ett jobb med möjlighet att

MOOC “Effective Livestock Production with Low use of Antibiotics”

MOOC “Effective Livestock Production with Low use of Antibiotics”

Ulf.Magnusson@slu.se SLU and Future Learn will repeat the successful and free on-line course “Effective Livestock Production with Low use of Antibiotics” that was joined by 801 persons from 101

Loading…