Våra tjänster

Senast ändrad: 26 juni 2019

På vår kardiologimottagning arbetar tre veterinärer med mottagning 1-2 dagar i veckan. Vi finns även tillgängliga andra dagar för akut hjärtsjuka djur samt inneliggande patienter. Här utför vi alla typer av screening för hjärtsjukdomar i de olika bekämpningsprogram som föreligger hos olika hund- och kattraser.

Vi strävar efter att genom korrekt ställd diagnos kunna erbjuda djurägaren prognos samt olika behandlingsalternativ. Ett hjärtfel behöver nödvändigtvis inte vara livshotande utan kan ibland lämnas helt utan behandling utan att detta är menligt för djurets livskvalitet. I andra fall kan hjärtfelet kräva behandling för bibehållen livskvalitet. Ett upptäckt hjärtfel kan innebära att åtgärder måste vidtagas rörande avel, eftersom ett flertal av de hjärtsjukdomar vi ser hos hund och katt är ärftliga.

Vid SLU pågår en kontinuerlig klinisk forskning kring hjärtsjukdomar och olika behandlingsalternativ. Detta innebär att det kan finnas möjlighet att delta i olika projekt rörande diagnostik samt helt nya behandlingsformer.


Kontaktinformation

Jens Häggström, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, SLU
jens.haggstrom@slu.se, 018-67 21 24

Sidansvarig: li.hedenstrom@slu.se