Våra tjänster

Senast ändrad: 23 januari 2024
Person undersöker en hund. Foto.

Vid specialistkliniken för Kardiologi vid UDS utförs undersökning och behandling av hjärtsjukdom hos sällskapsdjur.

Vi strävar efter att genom en korrekt ställd diagnos kunna ge en optimal behandling av det enskilda djuret. Ett hjärtfel behöver inte nödvändigtvis vara ett livshotande tillstånd utan kan i en del fall lämnas helt utan behandling utan att detta är menligt för djurets livskvalitet och livslängd. I andra fall kan hjärtfelet kräva behandling för bibehållen livskvalitet och ökad livslängd. Ett upptäckt hjärtfel kan innebära att åtgärder måste vidtagas rörande avel, eftersom flera av de hjärtsjukdomar vi ser hos hund och katt är ärftliga. Många patienter som kommer till oss kan också friskrivas från hjärtsjukdom, efter att ha undersökts med olika diagnostiska hjälpmedel. Vid kliniken utför vi också avelsscreening för hjärtsjukdom för vissa hund-och kattraser.

Vi utför klinisk forskning kring hjärtsjukdomar och olika behandlingsmetoder. Detta innebär att det kan finnas möjlighet för djur/djurägare (om intresse finns) att delta i olika projekt rörande diagnostik samt att testa nya behandlingsmetoder.


Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS