Smitta vid klinikbesök

Senast ändrad: 23 januari 2024
Häst i box

Risken för att din häst ska drabbas av en smittsam sjukdom vid sitt klinikbesök är liten.

När hästar samlas finns dock alltid en viss risk för spridning av smittsam sjukdom från en individ till en annan – förutsatt att en av hästarna bär på en sådan sjukdom. Den vanligaste typen av smittsam sjukdom är olika former av luftvägsvirus, ”förkylningsvirus”. Förkylningsvirus sprids inte bara via kontakt, utan också via luften, vilket gör dem svårare att skydda sig helt emot.

Strikta hygienrutiner

På Universitetsdjursjukhuset har vi hygienrutiner och sjukdomsövervakning som är bland de striktaste i branschen. Dessa räcker mycket långt för att förhindra spridning av smitta. Om en häst oväntat får feber inne på vårdavdelningen flyttas därför individen omgående till isoleringsavdelningen för att förhindra smittspridning via luften. Hästen provtas också för smittsamma sjukdomar.

Sjukhuset är uppdelat i sektioner, och hästarna i den stalldel där feberhästen varit uppstallad isoleras från de övriga patienterna även om de själva inte uppvisar några symptom på sjukdom. Ofta kan risk för smitta snabbt avskrivas, om det till exempel visar sig att hästen som fick feber har en annan – icke smittsam - förklaring till sin feber.

För att minska risken för utbrott av smittsam sjukdom är all hästverksamhet beroende av att du som hästägare dels fångar upp om din häst visar några tecken på smittsam sjukdom, och dels att du följer de anvisningar som finns i exempelvis tävlingsreglementen och ryttarförsäkran vad gäller karenstider.

Våra hästägare är generellt mycket duktiga på att både upptäcka och meddela om deras hästar har eller har haft feber, eller om de har haft tecken på smittsam sjukdom i hemmastallet. Trots detta kan det hända att smitta sprids när hästar samlas. Hästen som sprider smittan kan vara i en smittsam fas utan att själv ha börjat visa tecken på sjukdom, eller så har en kort febertopp missats.

Isolering vid feber

Har din häst feber? Har din häst haft feber nyligen? Eller står din häst i samma stall som en annan häst som har feber av okänd orsak? Då kan du inte åka och tävla innan isoleringsperioden löpt ut. Icke-akuta klinikbesök får ombokas och om hästen behöver besöka en klinik under isoleringsperioden behöver den aktuella kliniken informeras så att åtgärder kan vidtas för att skydda de andra patienterna. Hästen kan exempelvis få komma in på en isoleringsbox så att den kan hållas helt isolerad under besöket.

Isolering efter feber

Under en tid efter genomgången sjukdom kommer hästen att fortsätta vara smittsam, och den behöver därför isoleras. Rekommenderad isoleringstid har varierat under åren. Länge rekommenderades 14 dagars isolering efter sista dagen med sjukdomssymptom. Efter att nyare forskning har visat att hästar i vissa fall kan vara smittsamma en längre tid efter genomgången virussjukdom rekommenderas nu oftast 21 dagars isolering. Bra och tillförlitlig information om hur man kan tänka kring smittsamma sjukdomar hos häst finns på www.sva.se eller www.hastsverige.se.

Latenta virussmittor

Vissa virussmittor (herpesvirus) kan ligga latent hos hästar. De flesta hästar har träffat på viruset någon gång under livet, och därefter bär de på viruset utan att vara sjuka och utan att visa några som helst symptom. Om hästen utsätt för sjukdom eller stress, kan viruset börja föröka sig och orsaka feber och smittsamhet hos individen. Jämför herpesorsakat munsår hos människa, som tenderar att blossa upp i samband med påfrestningar. Latent virussmitta innebär att din häst kan vara den som börjar sprida smitta även om den inte har eller har haft feber, och även om din häst inte träffat några andra hästar under lång tid.


Kontaktinformation

Hästkliniken

Telefonnummer: 018-67 29 50

E-post: hastkliniken@slu.se

Öppettider: Alla dagar, dygnet runt.