Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 666 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:
Isabel Blanco Penedo

Isabel Blanco Penedo

Veterinary Epidemiologist Researcher at the Veterinary Epidemiology Unit (SLU) since 2017. I have a Ph.D. in Organic farming at the University of Santiago de Compostela (USC, Spain) and a postdoc

Disp Gabriella Bottani Claros

Disp Gabriella Bottani Claros

Disputation: Bolivian Creole cattle - Population structure, genetic diversity and management practices natalie.von.der.lehr@slu.se Gabriela Bottani Claros försvarar sin avhandling " Bolivian Creole

Disp Gabriella Bottani Claros

Disp Gabriella Bottani Claros

Disputation: Bolivian Creole cattle - Population structure, genetic diversity and management practices natalie.von.der.lehr@slu.se Gabriela Bottani Claros försvarar sin avhandling " Bolivian Creole

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier och kurser.

Forskare att fråga

Här listas några ämneskunniga personer inom SLU:s expertområden, bland annat de forskare som har ett speciellt samverkansuppdrag. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras områden. SLU har

Mikrofluidik – ny parasitdiagnostik för häst

Hästar exponeras för parasiter i hagen när de betar och alla hästar bär på en större eller mindre mängd inälvsmask. Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta gör att risken för

Ansiktsuttryck hos stressade hästar

Att kunna identifiera smärta hos sjuka och skadade hästar är viktigt för att behandling ska kunna riktas korrekt. En möjlig metod för att identifiera smärta hos häst är att undersöka hästens

Test av ny biomarkör för att särskilja tarmsjukdom från cancer hos katt

Tumörsjukdomar i magtarmkanalen är svåra att diagnostisera och leder ofta till stort lidande för våra sällskapsdjur. Förekomsten av cancerformen gastrointestinalt lymfom (GI-lymfom) hos katt har

Ny metod för resistensundersökning av hästens spolmask

Läkemedelsresistens hos spolmask som infekterar häst är ett ökande problem hos föl i Sverige och resten av världen. Spolmaskinfektion kan ge symptom som näsflöde, hosta, raggig päls och dålig

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Fördjupad analys av nordiska förutsättningar för veterinärmedicinsk klinisk forskning på hund och katt

Hundar och katter spelar en viktig roll i människors liv. De ses ofta som familjemedlemmar och vart fjärde svenskt hushåll har minst en hund eller katt. Studier visar på positiva effekter av

Rapport om naturbruksgymnasier och arbetsmiljöundervisning

Utbildningen i arbetsmiljö varierar vid Sveriges naturbruksgymnasier. Orsaken kan vara tidsbrist, avsaknad av bra läromedel och varierande bakgrund hos lärarna, det visar en ny rapport från Sveriges

Loading…