Remissformulär – behandling med radioaktiv jod

Senast ändrad: 19 mars 2021

Vi hänvisar till AAFP/ISFM:s Guidelines for the Management of Feline Hyperthyroidism för utökad information om diagnosticering och handläggning av misstänkt och bekräftat hypertyreoida patienter före och efter behandling.  Endast korrekt ifyllda remisser behandlas.

Fyll i nedan formulär för remittering av hypertyreoida katter med radioaktiv jod vid UDS.

Vänligen läs igenom denna informationssida innan du fyller i och skickar in din remiss.

Djurägarens uppgifter

Djurets uppgifter

Information om katten

Kontrollera detta med andra kliniker ifall katten inte diagnosticerats hos er. OBS! Inkludera enhet och referensintervall där så är relevant. 

Vad är anledningen till att katten remitteras för behandling med radioaktiv jod?
Har katten någon annan sjukdom?

Observera att vi inte annat än i absoluta undantagsfall kan medicinera katten under vistelsen hos oss på grund av strålskydd!

Önskar ni att vi sköter även de uppföljande besöken efter behandling?

Viktigt information!

Innan remiss skickas säkerställ att djurägaren är informerad om följande:

  • Restriktioner kring hantering av katten 14 dagar efter behandling
  • Kostnad för behandlingen (ca 23 500 kr), samt att de själva ska kontakta sitt försäkringsbolag angående ersättning
  • Rekommenderad uppföljning efter behandling
  • Risk för behandlingssvikt och återfallsrisk

Journalkopior

Skicka journalkopia till remiss@uds.slu.se. Inkludera även journaler från annan veterinär som djurägaren besökt angående kattens hypertyreos. Skriv djurägarens namn i ämnesraden. OBS! Journalkopior som inte är kopplade till fullständigt ifyllt e-remissformulär kommer ej att behandlas. 

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter

Kontaktinformation