SLU-nyhet

Forskning för djurens skull

Publicerad: 16 november 2020
Häst

I en nypublicerad rapport presenteras delar av den forskning om katter, hundar och hästar som genomfördes vid Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) under 2019. Djurhälsa och djurvälfärd är centrala områden vid SLU och här pågår studier av friska och sjuka djur, deras behov och beteenden. SLU är också det enda universitet i Sverige som utbildar veterinärer, djursjukskötare och husdjursagronomer.

Sport- och sällskapsdjur bidrar till samhällsnyttan i många olika funktioner. Hälsoaspekten av att röra på sig tillsammans med sitt djur får stor betydelse i ett samhälle där negativa konsekvenser av ett stillasittande liv blir allt större. Djuren är också viktiga genom de tjänster de utför för människor i polis-, tull-, sjukvårds-, rehabiliteringsverksamhet och mycket annat.

Då vi håller djuren för vår egen skull och på våra villkor är vi ansvariga för deras hälsa och välmående, och forskningen om sport- och sällskapsdjur är viktig i en hållbar samhällsutveckling.

Forskning om djurs spontant uppkomna sjukdomar är avgörande för utveckling av förebyggande djurhälsoinsatser och behandling av sjuka djur, men ger också ökad kunskap om de sjukdomar som drabbar både djur och människor. Forskning behövs också för att öka kunskapen om modern, etisk, hållbar djurhållning, inkluderat hur djuren används för arbete, sport och sällskap.

Våra forskare arbetar med alla dessa aspekter av djurhälsa och djurvälfärd.

Trevlig läsning!


Kontaktinformation

Li Hedenström
Marknads- & kommunikationsansvarig UDS

E-post: li.hedenstrom@slu.se