SLU-nyhet

Ny rapport: Hästen och folkhälsan

Publicerad: 31 maj 2018
En kvinna och en häst interagerar, foto.

Intresset för hästen som resurs för folkhälsan växer. Idag fungerar hästen som medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet. Ridning är också en viktig fritids- och friskvårdsaktivitet för många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Rapporten Hästen och folkhälsan är framtagen i samverkan mellan Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI) och belyser översiktligt hur hästsektorn kan bidra till en jämlik folkhälsa. Genom att visa exempel på framgångsrika hästunderstödda verksamheter hoppas man att många kan använda rapporten som inspiration. 

Vill du ladda ner rapporten Hästen och folkhälsan?