Policy för artificiell insemination

Senast ändrad: 31 januari 2024

Här hittar du information om Reproduktionscentrum hund och katts riktlinjer för artificiell insemination (AI).

Artificiell inseminination är ett värdefullt verktyg i planerad hundavel. Det innebär att spermalagring och insemination främst är aktuellt för stambokförda hanhundar och tikar som ingår i ett långsiktigt avelsprogram. Enligt djurskyddsförfattningen får man inte avla på djur som saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt. Det innebär att vi inte kommer att inseminera hundar om vi tror att det finns anledning att misstänka att hundarna i den tilltänkta kombinationen saknar normal könsdrift eller har medfödda fysiska hinder som försvårar eller omöjliggör en naturlig parning. Självklart måste tiken vara frisk och i god kondition för att orka med en dräktighet och en valpkull. Vid artificiell insemination (liksom vid naturlig parning) skall hundar inte användas i avel vid misstanke om att de kan nedärva sjukdom till avkomman.

I vissa raser har tikarna svårigheter att föda sina valpkullar naturligt vilket speglar sig i en hög andel kejsarsnitt i statistiken. Av den anledningen inseminerar vi bara tikar som har parat naturligt och fött en valpkull naturligt i raser där statistiken visar att risken för kejsarsnitt är hög. Vi inseminerar inte heller tikar som har behövt behandling för förlossningsproblem tidigare om det inte är uppenbart att det sannolikt var en slumpmässig orsak till problemet. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter får man inte avla om ”parningskombinationen kan antas resultera i ökad risk för förlossningssvårigheter”.

Vi vill att tikar av hundraser (engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops) som omfattas av kennelklubbens hälsoprogram för  andning har genomgått ett sådan hälsotest inför insemination. För att vi ska inseminera dessa tikar kräver vi förutom tidigare nämnd förmåga till naturlig fortplantning och övriga generella hälsokrav även en undersökning med fokus på andning och temperaturreglering inom ramen för det hälsoprogram som införts för engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops och bostonterrier. Vi behöver bedömningen som veterinärerna gör vid detta tillfälle för att ta ställning inför inseminering. Om tiken inte har gått igenom ett sådant test och det inte finns möjlighet inför en planerad insemination rekommenderar vi att kontakt tas med oss i god tid för att undersöka möjligheten att genomgå ett hälsotest på UDS med fokus på andning.

Oavsett hundras och eventuella tidigare telefonsamtal eller kontakt på e-post, kommer vi att neka insemination om det vid det första besöket hos oss framkommer att tiken inte uppfyller jordbruksverkets föreskrifter.

För rasen american bully gäller att vi inte inseminerar tikar, fryser sperma eller skickar kyld sperma. Det är inte en godkänd ras i Sverige och det finns internationella rapporter om problem vid naturlig parning.

Vem får inseminera?

Endast veterinärer som har genomgått en vidareutbildning och därefter fått tillstånd av Jordbruksverket får utföra inseminationer på hund eller hantera hundsperma i samband med artificiell insemination får inseminera. Vid Reproduktionscentrum hund och katt har vi fyra veterinärer med denna vidareutbildning. Tre av dem är också diplomerade specialister i reproduktion hos djur (Diplomate of the European College of Animal Reproduction) vilket är den högsta graden av specialisering inom ämnesområdet i Europa.

Länk till Jordbruksverkets föreskrifter om seminverksamhet med hund och katt.


Kontaktinformation

Reproduktionscentrum hund och katt

Boka tid: 018-672680.

För frågor och rådgivning, samt frysning och lagring av sperma: 018-672159, telefontid måndag och fredag 8.00-9.00, eller fertilitetskliniken@slu.se