Budbil

Senast ändrad: 07 december 2022

För dig som har en tidskänslig transport eller vill vara extra säker på leveransdag har vi tillsammans med SVA ordnat en transporttjänst med budfirma. För att bli transportkund behöver du registrera dig via nedan formulär. Vi kommer sen att återkomma med information om hur du ska gå tillväga för att boka bud för dina prover.

Vi tar ut en transportkostnad för denna tjänst om 150 kr för försändelser upp till tre kg och 220 kr för försändelser över tre kg. Vid behov av expressleverans samma dag eller tidigt dagen efter kostar budet mer. Klinisk kemiska laboratoriet kommer att fakturera för leveransen på samma faktura som provet/proverna som transporterades med bud.

 

 

 

Kryssa gärna i att du vill ha vårt nyhetsbrev om du vill ha information och uppdateringar om utvecklingen på Klinisk kemiska laboratoriet

Behandling av personuppgifter

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal. Uppgifterna kan komma att vidarebehandlas för att till exempel utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt för forsknings- och utvecklingsarbete. SLU sparar dina personuppgifter så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv, dvs 10 år. SLU:s regler för lagring av material som kan komma att användas i forskning är att de ska lagras i ytterligare 10 år, dvs i sammanlagt 20 år.

Du har rätt att begära - information om de personuppgifter som finns om dig - rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter - begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas. SLU är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.

SLU är ansvarig för behandlingen för dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Maria Engedahl, Maria.Engedahl@uds.slu.se, 018-67 13 32. Personuppgiftsombud vid SLU är Anna Jarmar, som nås på anna.jarmar@slu.se eller 018-67 22 75. Du kan även vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: KlinKemLab@slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala