Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

Nyheter för SLU:s studenter


Det finns 138 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s studenter:
Inriktningsbeslut för SLU:s undervisning från 15 juni

Inriktningsbeslut för SLU:s undervisning från 15 juni

Med anledning av regeringens beslut som gäller från 15 juni fattar SLU inriktningsbeslut om att undervisning kan ske på campus om rekommendationer och riktlinjer följs. Den 17 mars meddelade

Coronaläget: hur rekommendationerna kan tolkas

Det finns nu en längre text i Rektorsbloggen om hur vi kan tolka och implementera de bindande rekommendationer och restriktioner som givits från Folkhälsomyndigheten. I bloggen skriver rektor Maria

Corona - Information, råd, FAQ för psr lärare

Corona - Information, råd, FAQ för psr lärare

Här hittar du som är programstudierektor eller lärare information som gäller undervisning under corona-pandemin. I de expanderbara menyerna nedan hittar du beslut och anvisningar för övergång till

Stort deltagande när SLU:s avgångsstudenter hedrades på virtuella Thesis Day

Den 27 maj genomfördes Thesis Day för tredje året på SLU, denna gång virtuellt. Drygt 750 personer såg den live-streamade avtackningen av studenterna och den digitala posterutställningen har redan

Stort deltagande när SLU:s avgångsstudenter hedrades på virtuella Thesis Day

Den 27 maj genomfördes Thesis Day för tredje året på SLU, denna gång virtuellt. Drygt 750 personer såg den live-streamade avtackningen av studenterna och den digitala posterutställningen har redan

Inriktningsbeslut för SLU:s undervisning från 15 juni

Inriktningsbeslut för SLU:s undervisning från 15 juni

Med anledning av regeringens beslut som gäller från 15 juni fattar SLU inriktningsbeslut om att undervisning kan ske på campus om rekommendationer och riktlinjer följs. Den 17 mars meddelade

Coronaläget: hur rekommendationerna kan tolkas

Det finns nu en längre text i Rektorsbloggen om hur vi kan tolka och implementera de bindande rekommendationer och restriktioner som givits från Folkhälsomyndigheten. I bloggen skriver rektor Maria

Stort deltagande när SLU:s avgångsstudenter hedrades på virtuella Thesis Day

Den 27 maj genomfördes Thesis Day för tredje året på SLU, denna gång virtuellt. Drygt 750 personer såg den live-streamade avtackningen av studenterna och den digitala posterutställningen har redan

Bibliotekets service maa coronaviruset

Bibliotekets service maa coronaviruset

Covid-19 innebär förändringar i SLU-bibliotekets service, öppettider, bemanning och lånetider. Här får du uppdaterad information om vad som gäller nu och under sommaren. Öppettider och bemanning

Vill du delta i en europeisk studie om lärande under coronapandemin?

Vill du delta i en europeisk studie om lärande under coronapandemin?

Studien syftar till att klarlägga hur universitetsstudenter hanterar den rådande situationen med avseende på utmaningar och hur deras nuvarande lärandesituation ser ut. Din medverkan bidrar till hur

Vill du delta i en europeisk studie om lärande under coronapandemin?

Vill du delta i en europeisk studie om lärande under coronapandemin?

Studien syftar till att klarlägga hur universitetsstudenter hanterar den rådande situationen med avseende på utmaningar och hur deras nuvarande lärandesituation ser ut. Din medverkan bidrar till hur

Nya utbildningsprogram för 2021

Fredagen den 15 maj fattade utbildningsnämnden, UN, sitt beslut om vilka nya utbildningsprogram de föreslår ska ingå i SLU:s utbud 2021. De nya programmen ska bidra till fler studenter från

Loading…