Tjänster för häst

Senast ändrad: 07 december 2022

Dermatologi är läran om hudens sjukdomar.Till specialistkliniken kommer djur med olika former av hudproblem och allergier. Här arbetar veterinär med specialistkompetens för att kunna hantera även komplicerade fall.

Huden är kroppens största organ och dessutom ett organ med många, viktiga funktioner. Bland annat har huden viktiga immunologiska uppgifter. Störningar i hudens funktion kan påverka användbarheten, livskvaliteten och inte minst det ekonomiska värdet hos hästen. I huden kan allt från parasiter, infektioner, genetiska defekter, tumörer och andra typer av sjukdomar orsaka symtom.

Om din häst har besvär i huden är en korrekt diagnos en förutsättning för rätt behandling och en god prognos. En tidigt insatt, korrekt behandling minskar riskerna för att kroniska förändringar ska uppstå, eller infektion med resistenta bakterier.

Vid dermatologimottagningen på SLU pågår aktiv forskning för att förbättra kunskapen om olika sjukdomar och förbättrade behandlingsmetoder. Detta gör att det kan finnas möjlighet att delta i projekt gällande diagnostik och nya behandlingsformer av hud- och allergisjukdomar.


Kontaktinformation

Hästkliniken

Telefonnummer: 018-67 29 50

E-post: hastkliniken@slu.se

Öppettider: Alla dagar, dygnet runt.