SLU-nyhet

Effekter vid nya bokningsrutiner på UDS

Publicerad: 11 januari 2021
Anna

De flödestester som genomförts på bild- och smådjurskliniken under 2020 har hittills visat på flera positiva effekter, vilket förbättrat arbetsmiljön på UDS samtidigt som kundnöjdheten ökat.

Till följd av att bokningsrutinerna ändrades för att kunna erbjuda fler tider till bildkliniken har djurägare snabbare kommit till behandling av sina djur. Det har blivit färre outnyttjade tider på bild och tydligare och snabbare remisser. En sederad patient övervakas nu av en dedikerat och ansvarig person på bild vilket skapat en ökad patientsäkerhet och kundnöjdhet.

”Strukturerat förändringsarbete, och detta fall med bildtester, är ett tydligt exempel på hur samarbete mellan klinikerna är avgörande i vår gemensamma ambition att ge patienter och djurägare den bästa vården och bemötandet.”, säger Anna Kjerrman, tf chef smådjurskliniken

För bildkliniken har testet resulterat en viss ökad arbetsbelastning för medarbetarna, något som det är viktigt att komma tillrätta med.

”Några av de initiala utmaningarna kunde inte lösas direkt utan samlades på bildkliniken. Därför är det nödvändigt att fortsätta testcykeln tills dess att de positiva effekterna även inkluderar medarbetare vid vår klinik. Modellen med strukturerat förändringsarbete är ett stort stöd.  Det hjälper oss att hålla farten uppe och modifiera, steg för steg tills vi nått hela vägen. Säger Anna Straube, chef bilddiagnostiska kliniken.

Även studenter och kliniklärare är nöjda med utfallet av de utförda bildtesterna. Enligt Henrik Rönnberg, professor på VH, har studenterna

Henrik Rönnberg bra tillgång till patienter på ultraljud. När patienter remitteras till bild så följer våra studenter med och assisterar där vid behov.

”Vi märker att kliniklärare upplever samma fördelar och positiva effekter som övriga kollegor på kliniken. Det har även blivit lättare att få tider till ultraljud” säger Henrik Rönnberg vidare.

Testerna fortgår på smådjur och bild och arbetet med tester av nya arbetssätt är under uppstart på hästkliniken.

Länk till film om förbättringsarbetet på UDS


Kontaktinformation

Anders Bjurstam, projektledare för TILLSAMMANS
Mobil: 070 564 1650
E-postadress: anders.bjurstam@slu.se