SLU-nyhet

Två nya specialister i bilddiagnostik på Universitetsdjursjukhuset

Publicerad: 08 februari 2018

Universitetsdjursjukhuset vid SLU (UDS) har nu två nya europeiska specialister i bilddiagnostik, Diplomates in European College of Veterinary Diagnostic Imaging (DipECVDI), Frida Westgren och Lisa Friling.

Vi är verkligen glada och stolta över att vår bilddiagnostiska klinik som tillsammans med institutionen för kliniska vetenskaper nu har utbildat ytterligare två residents, Frida Westgren och Lisa Friling som har klarat den svåra europeiska diplomerande examen i veterinärmedicinsk bilddiagnostik och därmed har status av att vara DipECVDI.

SLU är den enda enskilt godkända utbildningsplatsen i Sverige för att bli europeisk specialist inom veterinärmedicinsk bilddiagnostik och det är därför vanligt med residents som kommer hit från såväl andra svenska kliniker som utomlands ifrån. Utbildningen är en klinisk specialisering och är fyra år lång. Under den tiden ska de hinna skriva och publicera två vetenskapliga artiklar, presentera ett vetenskapligt arbete vid en internationell konferens samt klara av två olika delexamina, en teoretisk och en praktisk, under en veckas tid. De ska dessutom arbeta som veterinärradiologer med såväl smådjur som häst och behärska alla bilddiagnostiska tekniker: röntgen, ultraljud, datortomografi, magnetresonanstomografi och scintigrafi (nuklearmedicin).

”Detta är frukten av ett gott samarbete mellan den akademiska delen (Institutionen för kliniska vetenskaper) och den kliniska delen av ämnet (bilddiagnostiska kliniken, UDS). På SLU arbetar nu hela sju av de totalt elva DipECVDI som hittills utbildats i Sverige. Det är naturligtvis mycket hårt arbete och starka prestationer hos varje individ som ligger bakom de fina resultaten samtidigt som det också är ett lagarbete som gjort detta möjligt. Handledare tillsammans med övrig personal på den bilddiagnostiska kliniken har på olika sätt bidragit till att skapa förutsättningar för att de fyra långa åren i utbildningsprogrammet ska bli så lärorika som möjligt”, säger Margareta Uhlhorn, som är klinikchef på bilddiagnostiska kliniken vid UDS.

"UDS har som uttalad ambition att ha en vårdkvalitet i absolut toppklass. För det krävs extremt kompetent personal. Våra nya diplomates i radiologi är en tydlig manifestation på detta. UDS kan därmed erbjuda bästa service och kvalitet till alla våra remittenter och patienter”, kommenterar Henrik Ericsson universitetsdjursjukhusdirektör.

Fakta:

Universitetsdjursjukhuset i Uppsala är Sveriges enda universitetsdjursjukhus och ett av de största och mest moderna djursjukhusen i Europa. Här finns även Sveriges, inom veterinärmedicinen, största bilddiagnostiska avdelning och klinisk kemiska laboratorium. På Universitetsdjursjukhuset kombineras forskning, erfarenhet, spetskompetens och engagemang för att vi skall kunna ge ditt djur den bästa tänkbara omvårdnaden.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Tf Universitetsdjursjukhusdirektör

Marianne Grauers

Tel: 070-632 18 20

E-post: marianne.grauers@slu.se