Tjänster för hund och katt

Senast ändrad: 08 februari 2024

Dermatologi är läran om hudens sjukdomar. Till specialistkliniken kommer djur med olika former av hudproblem och allergier. Här arbetar veterinär med kompetens för att kunna hantera även komplicerade fall.

På hudmottagningen utreder och behandlar vi patienter med alla typer av hud- och öronsjukdomar. Vi utför även allergiutredningar samt hyposensibilisering vid konstaterad allergi. Hudsjukdomar och allergi hos hund och katt är ofta underdiagnostiserade sjukdomar som kan orsaka mycket lidande och besvär för djur så väl som djurägare om sjukdomen inte behandlas korrekt. Vid hudmottagningen kan ni få hjälp med diagnostik och behandling av ert djurs hudlidande.


Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS