Tolkning av provsvar

Senast ändrad: 19 februari 2024

Vårt kompendium i klinisk kemi, som används i veterinär- och djursjukskötarutbildningen vid SLU, finns till försäljning hos oss på Klinisk kemiska laboratoriet.

Hör av dig till oss på 018-67 16 23 eller KlinKemLab@slu.se om du önskar beställa ett kompendium. Pris 470 kr + moms.

Unga djur

Unga djur har andra referensintervall än vuxna djur för vissa analyser. De referensintervall som anges i provsvar från Klinisk kemiska laboratoriet avser vuxna djur. För djur upp till sex månader gäller ibland andra värden och information finns i dokumentet referensintervall hos unga djur.

Önskar du vidare tolkningshjälp är du välkommen att kontakta oss på vår veterinärtelefon för konsultation, 018-67 16 19.  

Endokrinologi

Progesteron

Vid analys av progesteron kan värdena skilja sig åt beroende på analysmetod. Vid Klinisk kemiska laboratoriet används en Immulite 2000xPi och vi har tagit fram en tolkningsmall för parningstidpunkt som gäller för prover analyserade hos oss.

Tolkningsmall för parningstidpunkt (pdf)

Hur kan laboratoriediagnostik bidra till framgång i hundaveln? Artikel publicerad 2020 i SVT om progesteron

Ekvint metabolt syndrom

Ekvint metabolt syndrom. Artikel publicerad i Svensk Veterinärtidning 2023.

IGF-I och IGF-II

Insulin-liknande tillväxtfaktor I (IGF-I) kan användas vid diagnostik av akromegali, dvärgväxt eller hypoglykemi på grund av neoplasi.

Inför analys av IGF-I finns det faktorer att ta i beaktning som är beskrivna i länkat dokument. 

Hypoglykemi vid insulinliknande tillväxtfaktor II-producerande tumör hos kund, katt och häst. Artikel publicerad i Svensk Veterinärtidning 2020.

Klinisk kemi

Njursjukdom

För information om laboratoriediagnostik vid misstänkt njursjukdom hos hund och katt läs gärna

Artikel publicerad 2021 i Svensk Veterinärtidning: Laboratoriediagnostik vid misstänkt njursjukdom hos hund och katt.

Pankreatit - kvantivativ cPL och fPL

Klinisk kemiska laboratoriet har infört en ny metod för att analysera cPL och fPL och rapporterar nu kvantitativa resultat, istället för att resultatet svaras ut som positivt eller negativt. Analys av cPL (canine pancreatic lipase) och fPL (feline pancreatic lipase) kan användas för att diagnostisera pankreatit hos hund respektive katt. Hos hund är referensintervallet <200 µg/L och det finns en gråzon i koncentrationsspannet 200-400 µg/L. Värden >400 µg/L kan indikera pankreatit och sannolikheten för akut pankreatit ökar om cPL är kraftigt förhöjt, >1000 µg/L. Hos katt är referensintervallet ≤3,5 µg/L och det finns en gråzon i spannet 3,6-5,3 µg/L. Förhöjd koncentration av cPL och fPL ska inte ensamt användas för att diagnostisera pankreatit, utan resultaten tolkas tillsammans med anamnes, kliniska fynd och resultat från t ex bilddiagnostik och övriga laboratorietester.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: KlinKemLab@slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala