Distanskurs om kvalitetssäkring vid analysarbete: Fem tillfällen under hösten

Senast ändrad: 21 maj 2024
Bilden visar en hand som skriver på en dator.

Den 12 november kommer vi att inleda en distanskurs om kvalitetssäkring vid analysarbete inom klinisk kemi, hematologi och endokrinologi. Kursen kommer att hållas digitalt vid fem tillfällen.

Mål och innehåll: Syftet med kursen är att ge ökade kunskaper som kan förbättra kvalitén vid analys av diagnostiska prover inom klinisk kemi, hematologi och endokrinologi. I kursen ingår föreläsningar om bland annat internkontroller, felkällor, referensintervall, hematologisk diagnostik och metodvalidering, samt uppgifter som deltagarna har möjlighet att utföra på sina egna laboratorier.


Format: Fem tillfällen under hösten 2024 - våren 2025 med 1-2 timmars föreläsning via Zoom, samt inlämningsuppgifter vid varje tillfälle. Inlämningsuppgifterna kommenteras individuellt.

Datum och innehåll:

 • 12 november 2024 kl 10.00: Pre-analytiska fel – laboratoriets största problem?
  Under föreläsningen diskuteras de vanligaste pre-analytiska felen och hur de kan undvikas. Inlämningsuppgiften innefattar bland annat diskussioner kring patientfall där pre-analytiska fel inneburit stor risk för felaktig hantering av djuret. Ansvarig: Anna Hillström, leg vet, Dipl ECVCP, PhD
 • 10 december 2024 kl 10.00: Hematologiska prover är en utmaning.
  Hur kan rapportering av felaktiga resultat undvikas genom bedömning av hematologiinstrumentlarm/grafer och cellbedömning i blodutstryk? Ansvarig: Inger Lilliehöök, leg vet, Dipl ECVCP, professor
 • 21 januari 2025 kl 10.00: Kontroller – ett nödvändigt ont?
  I denna föreläsning diskuteras vikten av att använda kontroller, vilka kontrollprover som är lämpliga och hur resultaten från kontrollkörningarna ska tolkas. Ansvarig: Emma Strage, leg vet, Dipl ECVCP, PhD
 • 25 februari 2025 kl 10.00: Metodvalidering med fokus på immunologiska metoder.
  Föreläsningen går översiktligt igenom hur en metodvalideringsstudie går till och hur resultaten från den tolkas. För immunologiska metoder finns vissa specifika problem som är vanligt förekommande och del av föreläsningen handlar om hur dessa kan upptäckas och hanteras. Ansvarig: Anna Hillström, leg vet, Dipl ECVCP, PhD
 • 25 mars 2025 kl 10.00: Viktiga aspekter efter provanalys.
  Diskussion kring enheter, referensintervall, provrapporteringsrutiner och andra post-analytiska aspekter. Ansvarig: Inger Lilliehöök, leg vet, Dipl ECVCP, professor

Målgrupp: Personer som analyserar kliniska prover från sjuka djur, t.ex. BMA, DSS och veterinärer.
Antal deltagare: 10-20
Kursintyg: Aktivt deltagande i kursens alla moment samt godkända inlämningsuppgifter krävs för kursintyg.
Pris: 9500 SEK exkl moms
Kursledare: Inger Lilliehöök


Om du har frågor eller vill anmäla dig, kontakta: inger.lilliehook@slu.se