Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

Hippologi

Hippologi är ämnet där läran om hästen samt samspelet mellan människan och hästen studeras. Ämnet hippologi är en tvärvetenskaplig disciplin mellan kunskapsområdena husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om användning av hästen för arbete, sport och fritid.


Det finns 200 sidor som är taggade med Hippologi:
Equine Cultures in Transition 2020  - Past, Present and  Future Challenges

Equine Cultures in Transition 2020 - Past, Present and Future Challenges

Equine Cultures in Transition 2020 - Past, Present and Future Challenges Equine Cultures in Transition Conference - Past, Present and Future Challenges mia.hellstrom@slu.se equine studies,

Eurohorse2020

Eurohorse2020

Eurohorse 2020 vanja.sandgren@slu.se SLU finns på plats i Göteborg, på Svenska Mässan, med forskare, lärare, studenter och studentkommunikatörer tillsammans med Svenska Hästavelsförbundet. Vi

Eurohorse2020

Eurohorse2020

Eurohorse 2020 vanja.sandgren@slu.se SLU finns på plats i Göteborg, på Svenska Mässan, med forskare, lärare, studenter och studentkommunikatörer tillsammans med Svenska Hästavelsförbundet. Vi

Eurohorse2020

Eurohorse2020

Eurohorse 2020 vanja.sandgren@slu.se SLU finns på plats i Göteborg, på Svenska Mässan, med forskare, lärare, studenter och studentkommunikatörer tillsammans med Svenska Hästavelsförbundet. Vi

Hippolog - kandidatprogram

Den här sidan är till för dig som studerar på hippolog - kandidatprogram. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de

Bakterieförekomst i hingstsperma

Hingstsperma blandas med hingstens normala bakterieflora vid sin passage genom reproduktionsorganet. Bakterierna kan ge försämrad spermakvalitet vid lagring och vissa kan orsaka sjukdom hos ston.

Sommareksem hos häst har komplex genetisk bakgrund

Sommareksem är den vanligaste allergiska hudsjukdomen hos häst och beror på överkänslighet mot insektsbett, främst från svidknott. Risken att drabbas av sommareksem påverkas både av miljöfaktorer,

Viktigt att analysera förekomst av stor blodmask

Den stora blodmasken, Strongylus vulgaris, anses vara hästens farligaste parasit med kolik som vanligaste symtom. Då flera av hästens parasiter har utvecklat resistens måste dock avmaskningsmedel

Öroninflammation hos häst

Hästar får sällan öroninflammationer. Det kan därför vara svårt att känna igen symptomen och det kan ta lång tid innan drabbade hästar får korrekt vård. För att beskriva sjukdomssymptom och ta reda

Gener för mental förmåga påverkar travframgångar

I en studie som finansierats av Stiftelsen Hästforskning visar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet att gener som reglerar mental förmåga har

Hur påverkas skritten av att hästen går på tygeln?

Vid tävling med ridhästar påverkas resultatet bland annat av hur hästen rör sig i olika gångarter och hur den håller huvudet och halsen. Många ryttare ser en svårighet i att få hästen att röra sig

Hur påverkas hästens rörelser av benlängdsskillnad?

Det är vanligt att hästar har olika höga hovar eller olika höga beslag på sina fyra ben men det är okänt hur detta påverkar deras rörelsemönster och belastningen på benen. Man har hos människa sett

Loading…