Hoppa till huvudinnehåll
Ett hästhuvud som delvis skymmer en annan häst. Foto.

Symptomfria unghästar kan vara smittade med kvarka

Luftvägssjukdomen kvarka hos häst orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen medför både stort lidande för djuren och ekonomiska förluster för drabbade stallägare. Symptomen varierar mellan individer och mellan stall men framför allt unghästar anses drabbas hårt, bland annat med bölder i huvudregionen. I många fall sprids sjukdomen av hästar som bär på bakterien utan att visa några symtom och mer kunskap behövs för att kunna fånga upp dessa individer.

 • Husdjur och vilt
 • Hippologi
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
07 mars 2019
Närbild på hästmule. Foto

Kvarka hos tysta smittbärare visar andra egenskaper

Hos svenska hästar förekommer årligen utbrott av den allvarliga och mycket smittsamma luftvägssjukdomen kvarka, som orsakas av bakterien Streptococcus equi. ”Tysta smittbärare”, hästar som bär på smittan utan att vara sjuka anses ha en viktig roll i smittspridningen.

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
05 februari 2019
En häst och en person i ett stall. Foto.

Klädbyte behövs för att hindra smitta mellan stall

Kvarka är en allvarlig och mycket smittsam hästsjukdom som orsakas av streptokockbakterien Streptococcus equi. Sjukdomen ger hög feber, hosta, näsflöde och svullna lymfknutor i huvud/hals-regionen som kan utvecklas till bölder. För att hindra spridning av kvarka och andra smittsamma sjukdomar behövs kunskap om hur smittan överförs och bra smittskyddsrutiner.

 • Husdjur och vilt
 • Hippologi
 • Husdjursvetenskap
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
15 januari 2019
Häst i snön. Foto.

Lovande fynd för behandling av luftvägsproblem hos häst

Luftvägsinflammation är ett utbrett hälsoproblem hos hästar. Sjukdomen är ofta associerad med lokal ansamling av inflammatoriska celler, exempelvis mastceller. Hästar med ett ökat antal mastceller i luftvägarna svarar dåligt på traditionell behandling och det finns därför ett stort behov av att utveckla nya mastcells-riktade terapier.

 • Husdjur och vilt
 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Cellbiologi
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
25 januari 2017
Loading…