Luftvägssjukdomar hos häst

Senast ändrad: 07 december 2022
Häst i profil med öppen mun och vidgade näsborrar. Foto.

Det finns många olika sjukdomar som drabbar hästens luftvägar. De flesta av dessa är prestationsnedsättande. Därför undersöker vi ofta hästar som enbart visar nedsatt prestation.

Sjukdomar och undersökning i hästens luftvägar 

På luftvägsmottagningen tar vi emot både hästar med icke smittsamma sjukdomar som equine asthma, och hästar med smittsamma sjukdomar som kvarka. Hästar med smittsamma sjukdomar hanteras i särskild isoleringsavdelning.

Vanliga undersökningar som vi utför på luftvägsmottagning är lungsköljprov och endoskopiundersökning av luftvägar, både i vila och under arbete. Lungsköljprov används för att diagnostisera icke-infektiösa inflammationer i lungan som kan orsaka nedsatt prestation och även astmalikande sjukdom hos hästar.

Många av sjukdomarna i hästens övre luftvägar ger inga symptom i vila vilket gör undersökning under arbete viktigt. Flera olika tillstånd har liknande kliniska symtom men kräver helt olika behandling. Endoskopi av hästens luftvägar under arbete (arbetsendoskopi) ger en möjlighet att kunna ställa rätt diagnos, föreslå rätt behandling och ge en korrekt prognos.

Vanliga symptom hos häst som undersöks vid luftvägsmottagningen:

  • Hosta i vila eller arbete
  • Näsflöde
  • Tecken på luftvägsinfektioner
  • Flåsighet vid ridning/körning
  • Nedsatt prestationsförmåga
  • Missljud från luftvägarna
  • Asymmetrier i svalget under viloendoskopi

Kontaktinformation

Hästkliniken

Telefonnummer: 018-67 29 50

E-post: hastkliniken@slu.se

Öppettider: Alla dagar, dygnet runt.