Provsvar

Senast ändrad: 24 mars 2017

Laboratoriets egna referensvärden står efter varje utlämnat analyssvar. Angivna referensvärden gäller i allmänhet fastande friska vuxna djur.
För häst gäller referensvärdena varmblodiga travare/ridhästar i normal träning. (Blodvärden från t.ex. kallblod och ponnyer kan avvika lite).

Om det inte står något referensvärde efter analysen, så betyder det att vi inte har något referensmaterial på den aktuella analysen och djurslaget. Vi ber er att i sådana fall ringa oss för diskussion.

Här finns länkar till pdf-dokument gällande:

Information om CRP

Information om IGF-I

Tolkning av ACTH-stimuleringstest vid trilostan-behandling av hyperadrenokorticism (Cushing) hos hund

Tolkning vid terapimonitorering vid hypotyreos hos hund

Användning och tolkning av Urinkortisol/urinkreatininkvot

EMS o PPID, information och provtagningsinstruktioner

Beställ kompendium

Kompendium i klinisk kemi säljs till en kostnad av 350 kr + moms. Kontakta laboratoriet tel. 018-67 16 23 alternativt klinkemlab@uds.slu.se.

Poster regenerativ anemi

Vi har tagit fram en poster som beskriver differentialdiagnoser vid regenerativ anemi hos hund och katt.

Fakta:

Speciallaboratoriet för veterinärmedicinsk endokrinologi, klinisk kemi, hematologi och cytologi. Vi har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23     Fax: 018-67 28 83  Epost: KlinKemLab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)

Veterinärkonsultation för våra kunder: tel. 018-67 16 19

Postadress: Kliniska kemiska laboratoriet Universitetsdjursjukhuset vid SLU Box 7038 750 07 Uppsala

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se