Hudspecialistmottagning - Dermatologi

Senast ändrad: 31 augusti 2016

Dermatologi är läran om hudens sjukdomar. Universitetsdjursjukhuset bedriver tillsammans med Institutionen för kliniska vetenskaper specialistmottagning för hästar med olika former av hudproblem och allergier. På mottagningen arbetar veterinär med specialistkompetens för att kunna hantera även komplicerade hudsjukdomar och utreda och behandla allergisjukdomar.

Huden är kroppens största organ och dessutom ett organ med många, viktiga funktioner. Bland annat har huden viktiga immunologiska uppgifter. Störningar i hudens funktion kan påverka användbarheten, livskvaliteten och inte minst det ekonomiska värdet hos hästen. I huden kan allt från parasiter, infektioner, genetiska defekter, tumörer och andra typer av sjukdomar orsaka symtom.

Om din häst har besvär i huden är en korrekt diagnos en förutsättning för rätt behandling och en god prognos. En tidigt insatt, korrekt behandling minskar riskerna för att kroniska förändringar ska uppstå, eller infektion med resistenta bakterier.

Vid dermatologimottagningen på SLU pågår aktiv forskning för att förbättra kunskapen om olika sjukdomar och förbättrade behandlingsmetoder. Detta gör att det kan finnas möjlighet att delta i projekt gällande diagnostik och nya behandlingsformer av hud- och allergisjukdomar.

 

Vid Dermatologimottagningen arbetar: 

Leg. veterinär Kerstin Bergvall

 


Kerstin Bergvall är Sveriges första Diplomate i European College of Veterinary Dermatology och är även svensk specialist i dermatologi, hund & katt. Kerstin utreder och behandlar hud- och allergipatienter vid Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik samt hästklinik. Kerstin är aktivt involverad i specialistutbildningen i dermatologi för veterinärer nationellt såväl som internationellt och Kerstin är en flitigt anlitad föreläsare internationellt. Kerstin handleder regelbundet veterinärer under specialistutbildning dels i Sverige samt från länder som USA, Japan, Ryssland och flertalet länder inom Europa. Kerstin är delförfattare i ett flertal internationella läroböcker i dermatologi, till exempel Equine Dermatology, Veterinary Allergy, Advances in Veterinary Dermatology och BSAVA Manual of Canine and Feline Dermatology.


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se