Ulrika Hermansson

Senast ändrad: 24 maj 2023
Ulrika Hermansson. Foto.

Diplomate ECAR (europeisk specialist i husdjursreproduktion), AI-kompetens (artificiell insemination) hund och katt, specialistkompetens i reproduktionssjukdomar hos hund och katt, veterinärmedicine doktor i smådjursreproduktion (VMD), specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt. Intresseområden: reproduktion hund och katt, mjukdelskirurgi.

Ulrika har arbetat på UDS sedan 2016. Hon har tidigare doktorerat vid SLU och disputerade 2006. Hon har tidigare varit anställd som klinikveterinär i Gammelstad, Örnsköldsvik, Sundsvall och Stockholm samt drivit en smådjursklinik i Sundvall med tre kollegor.

Ulrika arbetar framförallt med reproduktion vid ”Reproduktionscentrum för hund och katt”, en högt specialiserad reproduktionsmottaning som Universitetsdjursjukhuset bedriver i samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU. Ulrika arbetar även på operationsavdelningen och på akuten.

På fritiden har Ulrika har en liten uppfödning av burmakatter. Hon har i dagsläget ingen hund men har med sina tidigare hundar räddning, tävlat i bruks och kört drag.