Odd Höglund

Senast ändrad: 30 november 2018

Veterinärmedicine doktor (VMD), PhD, docent och universitetslektor i kirurgi. Fellow of the Academy of Translational Medicine Professionals (FAcadTM). Intresseområden: kirurgi med fokus på mjukdelskirurgi och minimal invasiv kirurgi.

Odd Höglund tog sin veterinärexamen vid SLU 1995 och arbetade därefter med djursjukvård inom smådjur i den privata sektorn i ca 10 år. 2007 återvände han till SLU där han påbörjade sin forskarutbildning i kirurgi. 


Idag arbetar Odd med forskning, undervisning och praktisk handledning av studenter på smådjursklinikens akutmottagning, poliklinik och operationsavdelning.

Hemma finns en katt, och familjen har haft både hund och katt tidigare.


Kontaktinformation