Maria Dimopoulou

Senast ändrad: 17 oktober 2018

DipECVS (europeisk specialistkompetens i kirurgi), specialistkompetens i kirurgi hos hund och katt. Intresseområden: mjukdelskirurgi, ortopedi, neurokirurgi.

Maria har arbetat på UDS sedan 2002 med en paus under åren 2006-2010. Dessa ägnades åt en residency (europeisk specialistutbildning) i kirurgi vid Institution för klinisk Veterinärmedicin, Köpenhamns Universitet.

Maria arbetar framförallt på operationsavdelningen med ortopedisk, onkologisk, rekonstruktiv/plastik kirurgi, samt neurokirurgi. Hon har även bokade patienter på polikliniken där hon utreder hältor och andra kirurgiska lidanden.

Maria har publicerat flera vetenskapliga artiklar inom ämnet kirurgi. Hon har även medverkat som föreläsare i flera kirurgiska kurser både internt vid UDS men även i nationella och internationella sammanhang.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se