Lena Ström

Senast ändrad: 17 oktober 2018

Resident i oftalmologi (genomgår europeisk specialistutbildning i oftalmologi (ögonsjukdomar)), forskarstuderande inom klinisk neurofysiologi. Intresseområden: oftalmologi (djurslagsövergripande).

Lena arbetar med utredning och behandling av ögonsjukdomar vid UDS häst- och smådjursklinik och är inskriven på en europeisk specialistutbildning i oftalmologi som omfattar alla djurslag. Lena är även lärare och forskarstuderande vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU. Forskningsprojekt: utveckling av metoder för att objektivt utvärdera synen hos häst.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se