Lena Pelander

Senast ändrad: 05 januari 2019

Leg vet, VMD, DipECVIM (Internmedicin hund och katt). Intresseområde: Internmedicin med speciellt fokus på njurarnas sjukdomar.

Lenas främsta forskningsintresse är kronisk njursjukdom hos hund. Kliniskt är intresseområdet bredare och utgörs av invärtesmedicin hund och katt.

Lena tog sin veterinärexamen i december 2000 och har arbetat hos oss på UDS som klinikveterinär sedan 2002. Sedan 2008 innehar hon en adjunktstjänst på kliniska vetenskaper smådjur. År 2014 blev Lena europeisk specialist(ECVIM Diplomate) i invärtesmedicin hund och katt och disputerade år 2018.

Lenas forskning rör framför allt sjukdomstillstånd i urinvägarna (njurar och urinblåsa) hos hund och katt. Forskningsprojekt som pågår involverar diagnostik av akut och kronisk njursjukdom hos hund, diagnostik av urinvägsinfektioner hos hund och katt, prognos vid intensivvård av katter samt njurpåverkan vid olika systemiska sjukdomstillstånd hos hund.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se