Kerstin Bergvall

Senast ändrad: 17 oktober 2018

DipECVD (europeisk specialistkompetens i dermatologi), specialistkompetens i dermatologi hos hund och katt, specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt. Intresseområden: dermatologi (hudsjukdomar).

Kerstin är ansvarig för specialistmottagningen i dermatologi (hudsjukdomar) på både häst- och smådjurskliniken och utreder och behandlar hud- och allergipatienter på de båda klinikerna. Kerstin har arbetat uteslutande med dermatologi sedan 1999 och hon gjorde sin residentutbildning i North Carolina, USA, med professor Thierry Olivry som handledare.

Förutom det kliniska arbetet på UDS är Kerstin också aktivt involverad i specialistutbildningarna i dermatologi för veterinärer, både nationellt och internationellt, och utbildar veterinärer från ett flertal länder. Kerstin är även en flitigt anlitad föreläsare.

Kerstins forskningsfokus är på immunologiska hudsjukdomar och hon ingår i både nationella och internationella samarbeten kring forskningen. Hon har varit handledare för ett antal forskningsarbeten på masternivå och har även skrivit kapitel i internationella läroböcker i dermatologi.

Kerstin har varit ordförande i Swedish Veterinary Dermatology Study Group under sex år och ingick i examinationskommitten för European College of Veterinary Dermatology under sju år. Hon ingick även i Scientific committee för världskongressen i veterinär-dermatologi (WCVD) i Vancouver, Canada, 2012.

Fritiden ägnar Kerstin gärna åt ridning och umgänge med familjens halvblodshästar. Det är en viktig glädje- och kraftkälla för Kerstin.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se