Jens Häggström

Senast ändrad: 24 oktober 2018

Professor och ämnesföreträdare i internmedicin för sällskapsdjur, veterinärmedicine doktor (VMD), docent, DipECVIM-CA (europeisk specialistkompetens i kardiologi), specialistkompetens i internmedicin/kardiologi. Intresseområden: Genetisk bakgrund, diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos sällskapsdjur.


Jens har arbetat på kliniken vid institutionen för kirurgi och medicin sedan 1991 (omvandlades till Universitetsdjursjukhuset 2007) efter att ha arbetat med diverse kortare anställningar efter examen. Jens arbetar vid hjärtmottagningen på UDS framförallt med bokade patienter, men även med akuta fall. En stor del av Jens arbete innefattar också klinisk undervisning av veterinärstudenter.

Jens är en framträdande forskare och kliniker med världsomspännande rykte. Han har en omfattande lista av vetenskapliga artiklar och andra publikationer. Jens handleder både veterinärer som genomgår forskarutbildning och de som genomgår olika specialistutbildningar. Han anlitas frekvent som föreläsningshållare både i Sverige, men framförallt utomlands. Han anlitas även som ledamot av olika internationella expertpaneler för bland annat utarbetande av behandlingsrekommendationer för olika hjärtsjukdomar hos sällskapsdjur och har även erhållit internationella priser för sin insats inom veterinärmedicinen. Bäst trivs Jens däremot bland djuren, djurägarna, studenterna och kollegorna vid kliniken.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se