Catarina Kjellerstedt, klinikchef smådjurskliniken

Senast ändrad: 17 oktober 2018

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, AI-kompetens (artificiell insemination). Intresseområden: reproduktion, ögon, allmänmedicin och kirurgi.

Catarina tog veterinärexamen 1985 och har arbetat på både djursjukhus och djurkliniker. Hon har arbetat på UDS smådjursklinik som klinikchef sedan september 2017.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Kristin.johansson@slu.se