Caroline Hultqvist

Senast ändrad: 29 april 2019
Caroline_Hultqvist_PS.jpg

Intresseområden: akut sjukvård, internmedicin, magtarmsjukdomar och utbildning.

Caroline har arbetat på UDS smådjursklinik sedan 2017 efter att ha tagit sin veterinärexamen samma år på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.
Caroline arbetar främst på vårdavdelningen men även på klinikens övriga avdelningar. Hon har störst intresse i stationärvård och intensivvård samt internmedicin.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se