Caroline Hultqvist

Senast ändrad: 28 juni 2019

Intresseområden: akut sjukvård, internmedicin, magtarmsjukdomar och utbildning. Under specialistutbildning.

Caroline har arbetat på UDS smådjursklinik sedan 2017 efter att ha tagit sin veterinärexamen samma år på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Caroline arbetar främst på vårdavdelningen men även på klinikens övriga avdelningar. Hon har störst intresse i stationärvård och intensivvård samt internmedicin.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se