Ann Pettersson

Senast ändrad: 30 november 2018

Veterinärmedicine doktor (VMD), docent i odontologi, specialistkompetens i odontologi hund och katt, specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt. Intresseområden: Sjukdomar i munhålan inklusive tandsjukdomar med särskild inriktning på tandlossning och dess system påverkan, förebyggande tandhälsovård, smärta, akut och intensivvård.

Ann har arbetat på SLU sedan 1983. Hon arbetar med forskning, undervisning och praktiskt handledning av studenter i kliniken. Ann handleder aspiranter till specialistkompetens i odontolog hund och katt vid UDS.

Ann är handledare i munhålans sjukdomar och fungerar som sakkunnigt stöd vid problem i munhålan för övriga veterinärer vid SLU. Ni kan möta Ann på akutmottagningen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se