Tillfälligt justerade öppettider för smådjursklinikens akutmottagning

Senast ändrad: 02 september 2021
Öppet 7-22

Öppettiderna för akutmottagningen på smådjurskliniken kommer fortsätta att vara kl. 07-22 en bit in på hösten. Som situationen är just nu så är det inte genomförbart att ha öppet för akutintag på nätterna.

Detta är ett tillfälligt beslut! Smådjurskliniken kommer att återgå till akutintag dygnet runt så snart situationen tillåter. Frågan kommer att lyftas på nytt den 31/10.

Beslutet är fattat utifrån följande:

  • Vi måste säkerställa att våra inneliggande patienter får en trygg och säker vård.
  • Vi måste säkerställa att våra medarbetare har en bra arbetsmiljö.
  • Vi vill undvika situationen där vi med jämna mellanrum blir tvingade att med kort varsel stänga akutmottagningen, eller dra ner på verksamheten på andra sätt. Det skapar osäkerhet och otydlighet hos djurägaren.

Om du behöver akut djursjukvård utanför våra öppettider så rekommenderar vi att söka på t.ex. "dygnet runt öppen veterinär" på Google. Vilket djursjukhus du väljer är förmodligen beroende av vilket djurslag det rör sig om samt var du befinner dig fysiskt i landet.  

Smådjurskliniken har en pressad personalplanering. Att bromsa akutintaget mellan kl. 22-07 underlättar personalplaneringen, minskar pressen på våra medarbetare och främjar patientsäkerheten.

Åtgärder har vidtagits och rekryteringar pågår, dock tar det tid att rekrytera och det tar tid att lära upp nya medarbetare.

Vi vill undvika situationen där vi med jämna mellanrum blir tvingade att med kort varsel stänga akutmottagningen, eller dra ner på verksamheten på andra sätt. Det skapar en otydlighet och en osäkerhet hos djurägare.

Observera att hästkliniken och den ambulatoriska kliniken vid UDS inte berörs av de justerade öppettiderna.

Tack för din förståelse.

 


Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset 
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se

Sidansvarig: li.hedenstrom@slu.se