Tillfälligt justerade öppettider för smådjursklinikens akutmottagning

Senast ändrad: 29 mars 2021
Öppet 7-22

Situationen med höga sjuktal förenat till rådande pandemi har inte förbättras sedan i höstas, snarare tvärtom. Det medför att öppettiderna för smådjursklinikens akutmottagning kommer fortsätta att vara kl. 07-22 ytterligare en period. Beslutet tas upp för revidering senast den 25/5.

Om du behöver akut djursjukvård utanför våra öppettider så rekommenderar vi att söka på t.ex. "dygnet runt öppen veterinär" på Google. Vilket djursjukhus du väljer är förmodligen beroende av vilket djurslag det rör sig om samt var du befinner dig fysiskt i landet.  

Detta är ett tillfälligt beslut. Smådjurskliniken kommer att återgå till akutintag dygnet runt så snart situationen tillåter.

Smådjurskliniken har dagligen många korttidssjukskrivning, vilket medför en pressad personalplanering. Att bromsa akutintaget mellan kl. 22-07 underlättar personalplaneringen, minskar pressen på våra medarbetare och främjar patientsäkerheten.

Åtgärder har vidtagits under hösten och våren och rekryteringar pågår, dock tar det tid att rekrytera och det tar tid att lära upp nya medarbetare.

Vi vill undvika situationen där vi med jämna mellanrum blir tvingade att med kort varsel stänga akutmottagningen, eller dra ner på verksamheten på andra sätt. Det skapar en otydlighet och en osäkerhet hos djurägare.

Observera att hästkliniken och den ambulatoriska kliniken vid UDS inte berörs av de justerade öppettiderna.

Tack för din förståelse.

 


Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset 
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se

Sidansvarig: li.hedenstrom@slu.se