Våra specialister

Senast ändrad: 13 januari 2021

Jens Häggström

Professor och ämnesföreträdare i internmedicin för sällskapsdjur, veterinärmedicine doktor (VMD), docent, DipECVIM-CA (europeisk specialistkompetens i kardiologi), specialistkompetens i internmedicin/kardiologi. Jens CV-sida

Ingrid Ljungvall

Veterinärmedicine doktor (VMD), docent i kardiologi, nationell (steg II) och internationell (DipECVIM-CA) specialistkompetens i kardiologi, universitetslektor i internmedicin sällskapsdjur. Ingrids CV-sida

Katja Höglund

Docent, universitetslektor. Katjas CV-sida


Kontaktinformation

Jens Häggström
Professor och ämnesföreträdare internmedicin
018-67 21 24
Jens.Haggstrom@slu.se