Intensivvård

Senast ändrad: 12 december 2022
Person undersöker en katt i glasbur. Foto

Smådjursklinikens intensivvårdsavdelning bedriver kvalitativ vård för de allra sjukaste patienterna dygnet runt, året om.

Vid intensivvårdsavdelningen (IVA) vårdas patienter med kritiska tillstånd som kräver konstant övervakning och avancerad vård. Patienter som vårdats på IVA är t ex de med hjärtsvikt, andningssvårigheter, blodförgiftning, akut blodbrist eller trafikskadade patienter. Personalen på IVA har speciell kunskap för den typen av patienter och genomgår fortbildning kontinuerligt. Avdelningen är utrustad med specialutrustning för att ge ditt djur den mest optimala vård som är möjlig (t ex syrgas, akutvagn, aktiv uppvärmning, infusionspumpar, EKG mm). Vi har även en plats för återupplivning med en defibrillator och ventilator.

Knutet till intensivvårdsavdelningen är även vår blodbank som står till förfogande dygnet runt med färskfrusen plasma och erytrocytkoncentrat (röda blodkroppar) för de hundar som behöver det. Vi har även blodgivare som kan komma in med kort varsel då helt färskt blod behövs till en katt eller hund.

Jourlaboratoriet på kliniken ger oss möjlighet till snabba provsvar dygnet runt. De vanligaste blodprovsanalyserna, hematologi, syra-bas, snabbtest för ett par olika virussjukdomar och urinprovsanalyser kan analyseras under jourtid.

På vardagarna analyseras blodproverna vanligen på klinisk kemiska laboratoriet. De har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik och svarar snabbt ut högkvalitativa svar. En del analyser skickas även till externa laboratorier som t.ex. bakterieprov och borrelia/anaplasma-blodprover som analyseras vid SVA (Sveriges veterinärmedicinska anstalt) vilket också ligger på Ultunaområdet.