Remiss av bildavläsning

Senast ändrad: 30 mars 2019

Det är viktigt med fullständigt ifylld remiss, vilket förkortar handläggningstiden och optimerar svar .

Bilderna skall vara i DICOM-format och dessa skickas med fördel via WeTransfer eller liknande tjänst. Ange bilddiagnostik@uds.slu.se som mottagare för bilderna. 

 

Kön:
Kastrerad:

Information om djurägaren

Information om bilderna

Bildteknik:

Det är viktigt med fullständigt ifylld remiss, vilket förkortar handläggningstiden och optimerar svar. 

-Denna remiss skickas till Bilddiagnostik@uds.slu.se  

-Skicka även bilderna som skall vara i DICOM-format. Använd med fördel WeTransfer eller liknande tjänst för att skicka bilderna som annars lätt inte kan skickas på vanlig mail p.g.a. dess stora volym.


Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.30.

Tel: 018-67 21 97, telefontid 9.30 - 12.15.
E-post: bilddiagnostik@uds.slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala