Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

Föreläsningar och evenemang

Universitetsdjursjukhusets smådjurs- och hästklinik erbjuder med jämna mellanrum kurser för intresserade inom djurhälsovården. Vi bjuder också in till träffar för våra remitterande kliniker/veterinärer samt djurägare.

Publicerad: 23 januari 2019 -