SLU-nyhet

Ett högt pris för populära hundraser

Publicerad: 15 september 2015

Det pågår just nu en debatt kring kortnosiga hundar och extremavel. Vi på UDS vill därför dela med oss av Sveriges veterinärförbunds uttalande i frågan.

Populäritet hos hundraser kan innebära att inte bara köparna utan även hundarna får betala ett högt pris. Det ser vi hos de brachycefala hundar som nu toppar listan över de mest populära hundraserna i Sverige.

Hur kommer det sig att djur som inte kan andas normalt, inte kan röra sig till följd av syrebrist och mycket lätt drabbas av dyspné och värmeslag, ändå är så populära? Att rätta till djurens defekter kirurgiskt i efterhand är också kostsamt – och borde inte behövas överhuvudtaget.

För oss veterinärer är de brachycefala hundarnas och katternas luftvägs- och ögonlidanden välkända. Trots att vi suckar över de ideal som styr djurens utseende, åtgärdas självklart det enskilda djurets problem av djurskyddsskäl - och djurägarna blir överlyckliga över sitt "nya" djur som nu kan fungera normalt.

Veterinärförbundet startade en diskussion med Svenska Kennelklubben om extremavel redan 2006, vilket hittills bland annat har resulterat i tre svenska och en engelsk utgåva av SKKs Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar. Det är en samling världsunika instruktioner beträffande exteriörbedömning av hundar på svenska utställningar. Även om denna regelsamling inte har löst alla avarter med extremavel har den initierat en utökad dialog mellan veterinärer och hundfolk. Den har också genererat en större medvetenhet om problemen hos hunduppfödare och domare. Idag träffas SVF och SKK flera gånger per år för samråd om en sundare avel.

Ändå kvarstår många av de ofysiologiska och osunda utseenden som orsakar skador och lidande inom vissa hundraser. Alla drar ännu inte åt samma håll, åtminstone inte tillräckligt snabbt. Därför har drygt 500 veterinärer skrivit på ett upprop för sundare hundavel, som publiceras i detta nummer av SVT. Flera konkreta åtgärder föreslås. SKK besvarar även skrivelsen och förhoppningsvis kan det långsiktiga förbättringsarbetet fortsätta. Precis som initiativtagarna skriver är information till uppfödare och djurägare A och O. Alla behöver tänka efter hur det känns att inte kunna andas, testa gärna själv genom att försöka få luft genom ett sugrör i fem minuter. Uppfödarkommentarer om att vissa avarter är normala för rasen faller på sin egen orimlighet.

Det nu aktuella uppropet visar att det hos svenska veterinärer finns ett stort etiskt ansvarstagande. Man vill inte se de ofysiologiskt framavlade hundarna på sina kliniker, även om det rent affärsmässigt vore mest lönsamt. Kanske kunde också de TV-serier som handlar om veterinärers vardag inkludera flera etiska diskussioner. Varför inte ytterligare en serie med tydligare fokus på etik inom djurhållning och behandling?

Att komma till rätta med osunda exteriörer sker inte över natt men smådjursveterinärernas upprop har gett en nytändning åt frågan. Tyvärr finns det fler djurslag än hund där människans önskan om "häftiga" utseenden har lett till en osund avel. Hos t ex perserkatter ser man en utveckling åt allt plattare nosar, med åtföljande andningsproblem.

En fortsatt och intensifierad samverkan med olika intresseorganisationer är därför nödvändig, och en viktig uppgift för bland annat veterinärförbundet under kommande år.

Lotta Möller, Johan Beck-Friis
Ledamot i förbundsstyrelsen, informationschef SVF


Kontaktinformation