Provtagningsanvisningar

Senast ändrad: 29 september 2017

Dokument med detaljerad information om provtagning/provhantering kan hämtas här (pdf).

På våra remisser står vilket provrör som krävs för respektive analys.

Provtagningsanvisningar för blodprover

EDTA-rör används för hematologiska prover och fibrinogen. Fyll röret till markeringen. Provet förvaras bäst i kylskåp och tål ej att frysas. Bifoga ett blodutstryk gjort på färskt EDTA-blod. Blodutstryk förvaras i rumstemperatur.

Analys av ACTH i plasma görs på EDTA-plasma. Se även Provtagningsanvisningar för EMS och PPID hos häst.

Serumrör används till nästan alla hormon- och klinisk kemiska analyser. Centrifugera helst provet och avskilj serum före transport till laboratoriet. Skicka provet i litet plaströr med tät kork. För hormonanalyser krävs minst 200 µl avskilt serum (vid många olika analyspaket krävs dubbla mängden). För kemianalyser krävs minst 200 µl avskilt serum. Om cPL/fPL önskas krävs 100 µl extra avskilt serum.
Vid analys av glukos måste serum avskiljas inom en timme. Fluoridrör kan användas för glukosprover, men det blir ofta hemolys i dessa rör. Vi rekommenderar därför serum, som avskiljts inom en timme.

Vissa analyser kan analyseras på heparinplasma. Se remiss.

Citratrör används till hemostasanalyser. Provrören skall fyllas till markeringen på röret så att det blir rätt mängd citrat i provet. Hemostasprover är mycket känsliga för felaktig provtagning. Blir det problem vid provtagningen, ta ett helt nytt rör från ett annat blodkärl. Bäst är det att centrifugera och endast skicka plasma (skriv på remiss och rör att det är citratplasma). Glasvaror får ej användas, eftersom det kan ge aktivering av koagulationsfaktorer.

Provtagningsanvisningar för transcellulära vätskor

Alla tunnflytande vätskor, t ex ascitesvätska och cerbrospinalvätska, skall tas i tomt sterilt plaströr. Komplettera gärna med ett EDTA-rör.
Alla trögflytande vätskor som kan koagulera, t ex ledvätska och blodtillblandade vätskor, skall alltid tas i EDTA-rör. Komplettera helst med tomt sterilt plaströr. Använd inte serumör med clot activator (Z-märkt) till transcellulära vätskor eller urinprov. Det förstör celler.

Provtagningsanvisningar för urinsediment

Urinsediment bör helst analyseras färskt (inom 4-6 timmar). Om urin skickas till laboratoriet skicka helst 5-10 ml urin i plaströr (centrifugrör). 5 ml krävs för korrekt bedömning av sediment. Om frågeställningen bara är cytologisk bedömning av epitelceller, så blanda i 1 del serum till 4 delar urin och gör utstryk (eller om möjlig cytospin). Ange på remiss och rör att ni tillsatt serum. Skicka både urin i rör och utstryket.

Provtagningsanvisningar för urinprotein/urinkreatininkvot

Provtagningsmaterial: 0,5-3 ml urin, gärna supernatanten. Endast urin utan tecken på inflammation skall analyseras. Kontrollera alltid med urinstix att Hb är negativt och helst även att inga inflammatoriska celler ses i urinsediment innan prov skickas.

Provtagningsanvisningar för urinkortisol/urinkreatininkvot

Detta är en analys för att i första hand utesluta Cushings sjukdom hos hund. Hundar med låg kvot har med stor sannolikhet inte Cushings sjukdom. Hundar med hög kvot bör utredas vidare.
Provmaterial: morgonurin. Viktigt att provet tas hemma under lugna förhållanden för att undvika falskt höga värden.

-------------------------------------------------------

Fakta:

Speciallaboratoriet för veterinärmedicinsk endokrinologi, klinisk kemi, hematologi och cytologi. Vi har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23    
Fax: 018-67 28 83 
Epost: klinkemlab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)

Veterinärkonsultation för våra kunder: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Kliniska kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038
750 07 Uppsala

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se