Helena Pettersson

Senast ändrad: 08 maj 2019
Helena Pettersson. Porträtt

Resident i klinisk patologi (genomgår Europeisk specialistutbildning i patologi)

Helena tog sin veterinärexamen 2003 och har sedan dess i huvudsak arbetat som smådjursveterinär samt senast som laboratorieveterinär på SVA, patologen. Sedan maj 2017 är hon verksam vid klinisk kemiska laboratoriet där hon går en Europeisk specialistutbildning inom ämnet laboratoriediagnostik. Parallellt med detta går Helena också en doktorandutbildning, där forskningsprojektet syftar till att undersöka effekten av kortisonbehandling på olika hematologiska och biokemiska parametrar.

Fritiden ägnar Helena gärna åt promenader och träning med sin labrador Nosa.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se