Emma Strage

Senast ändrad: 17 oktober 2018

DipECVCP (europeisk specialistutbildning i klinisk patologi), PhD, specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt. Intresseområden: Endokrinologi och kvalitetsarbete.

Emma tog sin veterinärexamen 2004 och arbetade därefter som smådjursveterinär på Bagarmossens djursjukhus i Stockholm i 3 år. Där gjorde hon även sin specialistutbildning inom hundens och kattens sjukdomar.

År 2007 påbörjade Emma en doktorandtjänst på SLU samtidigt som hon fortsatte arbeta kliniskt. Hon disputerade på insulin-like growth factor I (IGF-I) hos katt och validerade en metod för att mäta IGF-I vilken används i diagnostiskt syfte på laboratoriet idag. Emma är diplomate inom laboratoriediagnostik och arbetar idag med att bedöma hematologiska och cytologiska prover, tolka resultat från laboratorietester, utvärdera nya analysmetoder, kvalitetssäkring och undervisning. Emma är särskilt intresserad av endokrinologi och är ansvarig för hormondiagnostiken vid Klinisk kemiska laboratoriet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se